Både rättegångsdomstolen och appellationsdomstolen begick tjänstefel när de dömde en kvinna för hennes tro på Falun Gong

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Staden Changchuns mellandomstol i Jilinprovinsen beslutade den 18 maj 2023 att upprätthålla ett 3,5-årigt fängelsestraff mot Yan Lijuan, bosatt i staden

Domare He Fu från mellandomstolen utfärdade beslutet timmar efter att han ljugit för Yans advokat om att hon inte ville ha någon juridisk presentation och blockerade advokaten från att granska hennes handlingar. Yans familj fick senare reda på att domare He aldrig ens berättat för henne om hennes advokat.

Domare Wang Ya'nan vid Chaoyangs distriktdomstol hade också gjort sig skyldig till tjänstefel när han dömde Yan. Han skapade avsiktligt hinder för att hindra hennes advokat (samma som senare företrädde henne i överklagandet) från att försvara henne. Medan advokaten försökte övervinna hindren gick Wang vidare och dömde Yan utan att meddela hennes advokat eller familj.

Yan, 60, var måltavla enbart på grund av sin tro på Falun Gong, en andlig disciplin som har förföljts av den kinesiska kommunistregimen sedan 1999. Hon led tidigare av ett allvarligt hjärtfel och en cysta i bäckenet. Ibland hade hon till och med svårt att hålla i ätpinnar. Efter att ha börjat med Falun Gong 1998 återfick hon sin hälsa, gav upp sitt korta humör och blev omtänksam.

Ursprungliga gripandet

Yans senaste prövning härrörde från hennes arrestering i hemmet den 19 november 2021. De gripande poliserna från Dongzhans polisstation konfiskerade över tio av hennes Falun Gong-böcker, ett foto av Falun Gongs grundare och en dator. De höll henne fängslad i Weizigou-fängelset i tio dagar innan de förde henne till staden Changchuns No.4 häkte. Hon nekades inträde efter att ha misslyckats med den obligatoriska fysiska undersökningen. Polisen släppte henne sedan mot borgen den 3 december 2021.

Fördes tillbaka till häktet

Poliser från Dongzhan-polisstation bröt sig in i Yans hem kl. 06.00 den 24 oktober 2022 och arresterade henne.

Polisen ringde sedan upp Yans son och bad honom betala böter för hennes räkning. Hennes son ifrågasatte varför hon hade tagits tillbaka till häktet och vad böterna handlade om. Polisen var tyst i telefonen, så Yans son sade att han inte hade några pengar att betala med. Polisen höll sedan kvar Yan i förvar och fick henne senare intagen på staden Changchuns No. 4 häkte.

Polisen meddelade aldrig Yans son var hon befann sig. När han ringde polisstationen för att fråga var hon befann sig, sade polismannen Yuan Xinjie att hans mor var i karantän och bad honom vänta på att de skulle ringa upp honom. De ringde aldrig tillbaka, så han fortsatte att ringa till polisstationen, men alla samtal förblev obesvarade.

Yans son fick till slut prata med Yuan omkring februari 2023. Yuan sa att de hade lämnat in hennes fall till Chaoyang-distriktets åklagarmyndighet. Hennes son ringde till åklagarmyndigheten flera gånger, men den person som svarade sa alltid att de inte hade fått hennes ärende ännu och bad honom ringa tillbaka senare. När han ringde två dagar senare sa åklagaren Lyu Jinming att de hade åtalat fru Yan och vidarebefordrat hennes fall till Chaoyang-distriktets domstol.

Domaren i tingsrätten håller en förhandling utan att meddela familjen eller advokaten

Yans son anlitade en utomstående advokat för att företräda henne. Han ringde domaren Wang Ya'nan och frågade vad som krävdes för att den utlokaliserade advokaten skulle få träffa hans mor och gå igenom hennes handlingar i målet. Wang sade att domstolen hade utsett en advokat för Yan, och att hennes son var fast besluten att de inte skulle använda den av domstolen utsedda advokaten, som säkert skulle få i uppdrag att erkänna Yan skyldig.

Wang bad då Yans son att säkra ett godkännande från Chaoyang-distriktets juridiska byrå. Enligt lag har domstolsbyråer ingen som helst inblandning i försvarsadvokaters besök hos sina klienter eller granskning av deras rättegångshandlingar. Chaoyangs distriktets juridiska byrå krävde dock mer än tio olika dokument från den utlokaliserade advokaten innan de kunde utfärda ett godkännande.

Minghui.org rapporterade förra året att Jilinprovinsens högsta domstol utfärdat ett hemligt dokument, No. [2020] 226, som krävde att alla, inklusive professionella advokater, skulle säkra brev från sina lokala justitiebyråer för att visa att de inte själva utövar Falun Gong innan de tilläts representera Falun Gong-utövare i provinsen. De flesta Falun Gong-utövare i Jilin nekades juridisk representation på detta sätt.

Medan Yans advokat var upptagen med att förbereda dokumenten höll domare Wang en hemlig förhandling i Yans fall utan att meddela advokaten eller hennes familj om datum eller plats för förhandlingen. Wang dömde snart Yan [de exakta datumen för förhandlingen och domen är fortfarande okända]. När hennes son frågade Wang varför hon inte hade informerat dem, hävdade Wang att hon hade satt upp informationen på domstolens anslagstavla och att det var deras eget fel om de inte hade sett den.

Domare i appellationsdomstol lurar Yan och hennes advokat

Yan överklagade till staden Changchuns melandomstol och samma utlokaliserade advokat gick med på att företräda henne igen. Hennes son lämnade in hennes fullmakt till domaren He Fu, som skickade tillbaka dokumentet till advokatens advokatbyrå utan att meddela honom. Advokaten postade sedan fullmakten till domaren igen.

Advokaten reste till Changchun den 18 maj 2023 för att granska hennes handlingar. Domare He hävdade att Yan hade sagt till honom att hon inte ville ha något betalt juridiskt ombud i sitt överklagandeärende. Advokaten frågade om domaren någonsin hade berättat för henne om det faktum att hennes son hade anlitat honom för att företräda henne. Domaren svarade ja, men upprepade att Yan insisterat på att hon inte skulle använda någon betald advokat i sitt överklagandeärende.

Advokaten kunde därför inte granska hennes handlingar och domare He beslutade några timmar senare att fastställa Yans ursprungliga dom utan att hålla en förhandling.

Yans son frågade om hon kände till advokaten som han anlitat åt henne när han besökte henne på häktet den 7 juli 2023. Hon svarade: "Inte alls! Ingen hade någonsin berättat för mig om det. Faktum är att domaren Han kom för att prata med mig efter att du hade anlitat advokaten, men han nämnde inget om det. Han frågade mig bara om jag ville anlita en av domstolen utsedd advokat gratis, och jag sa nej eftersom jag visste att de skulle erkänna mig skyldig."

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/22/210427.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.