Grekland: Utövare kräver ett slut på KKP:s 24 år långa förföljelse av Falun Dafa

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Falun Dafa-utövare höll aktiviteter i Aten, Grekland den 15 juli 2023.för att markera den 24 år långa förföljelsen av det kinesiska kommunistpartiet (CCP) och för att kräva att den ska upphöra.

Den långvariga värmeböljan "Cleon" fick många affärsinnehavare att stänga och människor skyndade sig också för att komma bort från hettan. Utövarna påverkades inte av den höga temperaturen. De demonstrerade de fem uppsättningarna övningar, delade ut information om Falun Dafa och pratade med människor.

 
 
 
Utövare demonstrerade övningarna och pratade med förbipasserande om Falun Dafa i Aten den 15 juli 2023.

KKP kränker mänskliga rättigheter

 
Renata och hennes son Constantinos pratade med utövare.

Renata och hennes son Constantinos var upprörda efter att ha fått höra om KKP:s pågående förföljelse i Kina. Constantinos ansåg att KKP:s handlingar är omänskliga och kränker de mänskliga rättigheterna.

Renata känner empati för utövarnas situation i Kina. Hon tycker att utövare utanför Kina kan göra mer för att hjälpa till. Utövare sade att de har ökat medvetenheten om Falun Dafa och berättat för folket om förföljelsen i hela världen under de senaste 24 åren. Länder som USA, Spanien och Israel har antagit lagar och propositioner mot organtransplantationsturism. Förföljelsen har blivit känd över hela världen. Renata berömde utövarna för deras ansträngningar.

Renata är övertygad om att man fortfarande bör försöka göra gott även under trycket från den onda regimen och att man inte bör följa dåliga människors handlingar. Hon tror också att det är ens eget val att välja mellan rätt och fel.

Hon höll med om Falun Dafas principer om Sanning, Medkänsla ochTålamod och var intresserad av att lära sig hur man lultiverar. Hon kom till den lokala gruppövningsplatsen nästa dag och laddade ner Falun Dafas föreläsningsserier, som finns tillgängliga online.

”Jag känner till tvångsskörd av levande organ. Det är fruktansvärt."

Ett grekiskt par, Agelos och hans fru Dimitri, gick förbi utövarnas monter. Agelos tog emot ett flygblad och sade: "Jag känner till att Falun Dafa-utövare förföljs i Kina. Det initierades av den tidigare chefen för KKP, Jiang Zemin, eller hur?"

En utövare svarade: "Ja, förföljelsen inleddes för att Jiang var avundsjuk på Falun Dafas popularitet."

Agelos frågade: "Pågår förföljelsen fortfarande?" Utövaren sade att förföljelsen fortfarande pågår i hemlighet och att det inte rapporteras mycket om den i media. Därför är det få människor som känner till den.

"Det här är fruktansvärt", sade hustrun. "Det är första gången jag hör talas om det."

Utövaren berättade för dem: "På grund av bristen på mediefrihet känner många kineser inte ens till sanningen om massakern på Himmelska fridens torg 1989."

Renata sade: "Jag förstår den situation som kineserna befinner sig i. Jag känner också till KKP:s påtvingade skörd av levande organ. Det är fruktansvärt."

Innan han gick önskade Agelos alla utövare lycka till.

Flera flickor från Rumänien och Lettland gick förbi utövarnas monter. Utövarna gav dem ett flygblad och sa: "Vi håller en aktivitet här för att berätta för människor om en förföljelse." Flickorna började genast läsa flygbladen.

Flickorna uttryckte sin chock och en sade: "Skördar KKP organ från levande Falun Dafa-utövare? Är det för att de inte respekterar deras liv och vill tjäna pengar på det?"

När utövaren svarade ja sade flickan: "De måste ha lidit mycket." Utövaren sade: "Vi håller den här aktiviteten för att berätta för människor vad som händer i Kina och för att få slut på förföljelsen." Flickan sade att hon skulle läsa flygbladet när hon kom hem och också undersöka mer om Falun Dafa.

KKP begår ett brott genom att förfölja Falun Dafa

Flera kineser gick förbi informationsbåset. En utövare räckte dem en tidning som klargjorde sanningen och en av dem sade: "Åh, det här är Falun Dafa."

En annan person från gruppen frågade: "Är det lagligt att utöva Falun Dafa här?"

En utövare svarade: "Naturligtvis är det lagligt att utöva Falun Dafa. Detta är trosfrihet. Det borde också vara lagligt i Kina att utöva Falun Dafa."

Den kinesiske mannen sade: "Jag har bara sett människor som utövar Falun Dafa i fängelser."

Utövaren förklarade att KKP olagligt arresterat många Falun Dafa-utövare trots att det inte är olagligt att utöva Falun Dafa i Kina. Enligt den kinesiska konstitutionen har medborgarna trosfrihet och yttrandefrihet, och detta är deras grundläggande rättigheter. KKP bryter faktiskt mot sina egna lagar genom att förfölja Falun Dafa.

Den kinesiske mannen tackade utövarna.

När aktiviteten avslutades var Efi, en Falun Dafa-utövare, mycket rörd. Hon sade: "Jag trodde inte att det skulle vara så många människor här idag på grund av värmeböljan. Det var fler kineser än jag trodde. Många av dem accepterade material för att klargöra sanningen. Det var väl värt det hårda arbetet idag."

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/26/210490.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.