Min kultiveringaväg och och mitt ansvar som assistent

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Min kultiveringaväg och och mitt ansvar som assistent

Idag skulle jag vilja dela med mig av mina erfarenheter av att assistera. Jag har länge funderat på att assistera, men dessa tankar åtföljs alltid av oro. De senaste meddelandena från redaktionen av Minghui har hjälpt mig att få mer klarhet i detta.

Den felaktiga uppfattningen om att assistera

Jag kan lyssna bra och finns där för andra. Det är en mening som jag alltid har varit stolt över att säga om mig själv. Men på senare tid har jag börjat tvivla på om detta verkligen är så viktigt ur Fa-synpunkt eller om det snarare är en mänsklig sak.

För sex år sedan hade vi ett utbyte tillsammans med assistenterna från Tyskland och tysktalande Schweiz om vad "assistera" egentligen betyder. Vilka är våra uppgifter enligt Fa och hur kan vi uppmuntra våra utövare att göra sina uppgifter i Fa-upprätandet bättre.

Under utbytet insåg jag att min viktigaste punkt var att faktiskt lyssna och vara där. Det tyska ordet "betreuen" (= assistera) betyder att ta hand om någon och se till att de har vad de behöver för sitt välbefinnande.

Det är precis vad jag gör i de projekt där jag har en ledande funktion eller leder utbytet. I ett projekt får jag ibland höra: "Under utbytet här kan vi vara mycket mer öppna än vanligt i våra grupper", "här blir vi inte dömda för våra svagheter", "här kan vi tryggt uttrycka våra tankar". Åh, vad jag alltid blir glad att höra dessa ord! Men är detta verkligen den miljö som vår vördade Mästare vill ha av oss?

När jag började tänka på detta kom jag att tänka på en passage i Fa-föreläsning vid 2013 års Fa-konferens i Stor New York:
"Mästaren har anförtrott dig så många Dafa-lärjungar, och förväntar sig att du leder dem väl. Så det är något du måste göra, och det är ditt ansvar. Om du inte gör det bra så är det direkt relaterat till din kultivering."

Leder jag mina medutövare väl, som vår vördade Mästare förväntar sig att jag ska göra? Svaret genomborrade mitt hjärta: nej, inte alls. Du lyssnade bara, gav dem ett mänskligt säkert utrymme att uttrycka sina tankar. Jag tycker fortfarande att det är mycket viktigt och nödvändigt för en assistent att lyssna väl och finnas där. Men det räcker inte att vägleda dem väl. När andra utövare pratar om sina bekymmer eller rädslor är det mycket bra att som assistent lyssna med ett medkännande sinne och att finnas där för dem. Men ibland är det också nödvändigt att använda starkare ord så att vi tillsammans kan gå den smala väg som Fa har stakat ut för oss. Jag har insett att jag inte kan göra det sistnämnda.

Det finns utövare som inte dyker upp i projektet på flera månader, och jag kan inte säga till dem att de hellre borde leta efter ett annat projekt. Varför kan jag inte säga det? Om jag ser någon klaga för mycket på andra, varför kan jag inte stoppa dem? Varför deltar jag ens i det här? Vi pratar om våra uppfattningar och delar med oss av våra erfarenheter, men jag vägleder dem inte, istället "följer jag med". Jag använder inte tydliga ord när de borde sägas.

Anledningen är att jag vill rädda mitt eget ansikte. Om jag lyssnar bra och ger utövarna utrymme, gillar de mig. Om jag inte är så sträng gillar de mig. Dessutom gör det mig till en mindre måltavla för konflikter.

Detta är helt klart ett fasthållande, nämligen att visa upp sig.

Vår mästare har lärt oss i Zhuan Falun, föreläsning sex: ”Skrytsamheten kan visa sig i alla möjliga situationer och kan också dyka upp när man gör en god gärning.” (Zhuan Falun, föreläsning sex, skrytsamhet)

Även om jag förstår min samordnande uppgift som tjänare och verkar finnas där för andra, är det egentligen bara mitt ego som vill bli smickrat. Och det är inte kultivering.

För Mästaren förklarar det i kapitel nio i Zhuan Falun: ”Utan att det uppstår konflikter och utan tillfällen till att höja Xinxing kan du inte gå framåt. Om du är snäll och jag också är snäll, hur kan du kultivera?” (Zhuan Falun, föreläsning nio, klart och rent hjärta)

När jag insåg detta skämdes jag, men gjorde ingenting för att förändra situationen. Det var då jag förstod hur djupt detta fasthållande faktiskt sitter hos mig. När jag ser tillbaka tror jag att många av mina steg i Fa-upprätande åtföljdes av att jag visade upp mig, vilket såg ut som flit från utsidan. Jag insåg att projektet och jag var blockerade från upphöjningen.

I kapitel 1, "Varför växer inte Gong trots utövande" i Zhuan Falun, har vår Mästare förklarat: ”All materia i universum, inklusive alla substanser som fyller hela universum, är intelligenta väsen, alla har tankar, alla är de former för hur universums Fa existerar på olika nivåer. De tillåter dig inte att höja dig, och även om du vill höja dig så kan du inte det. De tillåter dig helt enkelt inte det. Varför tillåter de dig inte att stiga uppåt? Därför att ditt Xinxing inte har höjts“.

När jag brukade utbyta med mig frågade jag min kultiverande make efteråt om det jag sade var okej. Jag var alltid noga med att inte göra något misstag i utbytandet, att inte avslöja för mycket, och var alltför bekymrad över vilket intryck jag gjorde istället för att titta på det som var viktigt: hur jag ökade min xinxing och, ännu viktigare, hur andra ökade.
För några månader sedan började jag ägna mindre uppmärksamhet åt dessa ytliga saker och utbyta med mig mer direkt och väsentligt. Att ärligt uttrycka min oro och nämna problem brukade vara mycket svårt för mig. Jag höll tillbaka så att jag inte skulle göra ett misstag. Jag har glömt vad Mästaren sade till oss i Fa-undervisning vid 2015 års Fa-konferens på västkusten:
" Jag har sagt tidigare att för en Dafa-lärjunge är det okej om du har gjort misstag. Erkänn bara öppet och ärligt dina misstag och visa att du är tillbaka på rätt spår och vill göra bra ifrån dig, då kommer alla att beundra dig för det.” (Fa-undervisning vid Västkusten Fa-konferens år 2015, Los Angeles)
Jag var rädd för att göra misstag eftersom det i sin tur innebar att jag förlorade ansiktet. Senare förstod jag att jag hade för lite förtroende för mina kollegor. När de ser mina många misstag kommer de att reagera i enlighet med Fa, eftersom de också är lärjungar till samma mästare. Varför denna rädsla?

Vår Mästare uppmuntrar oss att gå vår egen väg, och min förståelse av Fa visar mig hur jag kan vägleda mina medutövare väl: genom att kultivera öppet och uppriktigt, som vår vördade Mästare lär oss.

Som jag förstår det bör fokus för assisterande vara att assistenten följer med utövarna på deras väg. Jag tänker på det som en reseguide som samtidigt ser till resenärernas säkerhet och även att de inte går vilse och kommer bort i ett främmande land eller i djungeln. Reseledaren, dvs. assistenten, ger inga order, eftersom han inte är någon general - han håller bara upp ett färgglatt paraply så att alla håller ihop. Han ser sig alltid omkring för att se om alla är där och
tar tillbaka de vilsna resenärerna.

Mästaren ställde oss frågan i Fa-undervisningen som gavs vid Fa-konferensen i New York 2015: " Vilken sorts koordinator skulle du vilja vara? Har du tänkt på det? Hoppas du att alla ska vara lika lydiga som en fårskock inför dig?”(Fa-undervisning vid 2015-års Fa-konferens i New York)

Men det är inte vad Mästaren vill ha av oss: ”Det är vad du vill, inte vad jag vill. Hur komplicerade saker och ting än är [så ska du tänka ut] hur du ska vara en bra koordinator för Dafa-lärjungar.”(Fa-undervisning vid 2015-års Fa-konferens i New York)

Min nuvarande förståelse är att god vägledning innebär att assistenten säkerställer medutövarnas säkerhet och sammanhållning.

För mycket involverad i projekt

Förutom punkten om hur man kan vägleda utövare väl som ansvarig person, fann jag följande mening i en Minghui-ledare som heter "Var ansvarsfull" viktig: "Det är också vanligt att Dafa-föreningars koordinatorer är upptagna med projekt som de är ansvariga för och därmed försummar Dafa-föreningars koordinatorers ansvar."

Från början av min kultivering 2001 kastades jag ständigt ut på djupt vatten och var tvungen att bana vissa vägar - vare sig det gällde klargörandearbetet gentemot politiker eller upprättandet av Dafas webbplatser. Praktiskt taget från timme noll var jag redan involverad i aktiviteterna, och min kultivering är mycket nära kopplad till projekten för att klargöra sanningen. Det är därför jag ofta är involverad i utbyte i projekten och försummar utbytet i min lokala grupp och i allmänhet i grupperna i Tyskland

Tillsammans med de andra medlemmarna i den tyska Falun Dafa-föreningen är jag ansvarig för att förbereda vårt stora utbyte på måndagar på internet. Det är då hela Tyskland och det tysktalande Schweiz samlas för att utbyta av våra senaste erfarenheter. Utbytet ska vara aktuellt, relaterad till kultivering, lätt att förstå och, vad mer är, relevant för Fa-upprätandet. Ofta är det mer än 200 utövare. Ingen lätt uppgift.

Under förberedelserna märkte jag att jag ibland inte alls vet vad som pågår i grupperna. I Tyskland har vi många mindre grupper och vi har därför nära kontakt med assistenterna. Ja, i idealfallet. Eftersom jag är upptagen med mina projekt blir kontakten ofta för kort.

Och då har vi redan det lilla ordet: "upptagen". Det betyder att man fokuserar sin uppmärksamhet på en sak eller person. I mitt fall: Jag koncentrerar mig nästan uteslutande på projekten. Minghui-redaktionerna har dock gjort mig medveten om att detta inte gör rättvisa åt mitt ansvar gentemot utövarna lokalt och i allmänhet i Tyskland.

Vår vördade Mästare uttryckte tydligt sin förväntan i Fa-undervisning vid 2015-års konferens som gavs i New York:
" Jag vill säga dig att eftersom du är koordinator ska du samla de lokala utövarna och föra dem samman för Mästarens räkning, så att de kan förbättra sig i kultiveringen och du ska hjälpa Mästaren genom att leda dem väl. Det är ditt ansvar som koordinator i ditt område.“

När jag blev medveten om den här Fa-principen kände jag att mitt hjärta blev lättare. I flera månader tänkte jag på det och oroade mig för varför vissa projekt runt omkring mig inte hade den effekt de borde ha. Jag fick svaret från råden i Minghui-redaktionerna: eftersom jag försummar min verkliga uppgift, som vår Mästare gav oss, att vägleda våra medutövare väl.

Låt oss göra våra uppgifter bättre tillsammans så att vår Mästare kan höra goda nyheter från oss.

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/3/2111.


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.