Schweiz: Utövare minns Mästare Lis föreläsning i Genève för 25 år sedan

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Den 4 och 5 september är speciella datum för Falun Dafa-utövare i Europa. För 25 år sedan kom Falun Dafas grundare, Li Hongzhi, till Genève och höll föreläsningar den 4 och 5 september 1998.

I år är det 25 år sedan detta tvådagarsevenemang ägde rum. Den första dagen av evenemanget var en föreläsning av Mästaren Li, som ägde rum i en av konferenssalarna på Förenta nationernas kontor. På morgonen den andra dagen samlades utövarna utomhus på ett stadion i Thônex för att göra Falun Dafa-övningar. På eftermiddagen delade de med sig av sina kultiveringserfarenheter till varandra och fick sina frågor besvarade av Mästaren Li.

I slutet av evenemanget fick varje utövare med sig ett utkast av Zhuan Falun på franska så att de kunde börja studera Mäster Lis läror på egen hand.

Detta var en viktig milstolpe för många europeiska utövare på deras kultiveringsresa, och det hjälpte dem att fördjupa sin förståelse av Falun Dafa. Många av dem minns fortfarande den tiden med värme, från Mästaren Lis lärdomar till vänligheten hos deras medutövare, till förhållandena i föreläsningssalen.

En väg av återvändande

Corine, som bor i Schweiz, började utöva Falun Dafa 1997. Hon minns att många utövare från Genève, andra schweiziska städer och resten av världen deltog i föreläsningen. "Mästaren förklarade universums komplicerade struktur. Lyckligtvis publicerades föreläsningen efteråt", sade hon.

Föreläsningen var mycket djupgående, från universums struktur till kultivering av sinnets natur, och hur de är nära sammankopplade. Corine har alltid undrat över syftet med livet och varför man ska vara en god människa. Mästaren tog upp allt detta. "Förr i tiden kände jag bara att man måste ha ett mål istället för att slösa bort sitt liv. Jag försökte med olika saker, men inget av det hjälpte", fortsatte Corine. "Jag hittade det jag letade efter när jag deltog i föreläsningen eftersom [Mästarens lärdomar] stämde överens med mig."

Efter att ha fått den franska versionen av Zhuan Falun bestämde sig Corine för att på allvar utöva Falun Dafa. "Boken är helt underbar för mig och jag läste klart den på två dagar. Jag insåg hur fantastisk Falun Dafa är, och i det ögonblicket började jag verkligen kultivera och utöva."

Corine deltog i gruppövningen i Thônex följande dag. De flesta västerländska utövare hade inte deltagit i en så storskalig gruppövning och de hade svårt att ställa upp sig i formation. Utövarna från Taiwan hjälpte försiktigt alla att ställa upp sig i rader och kolumner. "Jag blev imponerad av hur värdigt det hela var", säger Corine.

Innan dess trodde Corine att Falun Dafa bara handlade om att göra övningarna. Efter att ha deltagit i Mästarens föreläsningar och pratat med andra utövare lärde hon sig att Falun Dafa ber utövarna att kultivera sig själva och förbättra sin karaktär. Man strävar efter att bli en bättre person och förstå mer djupgående sanningar om universum. "När jag höll Zhuan Falun i min hand visste jag att det här är en stor väg", sade hon.

Frågor om livet besvarade

En annan utövare, Catherine, gick också med i evenemanget 1998. Hon växte upp i en kristen familj och gick regelbundet i kyrkan. Men hon hade många frågor som religionen inte kunde besvara och vissa människors beteende tycktes motsäga det som stod i Bibeln.

En dag efter att hon hade deltagit i en gudstjänst 1996 bad Catherine: Om det finns en grupp som verkligen är ren och försöker rädda världen, då vill jag gå dit. Strax därefter berättade en vän för henne om Falun Dafa, men hon började inte praktisera förrän 1997.

När den franska versionen av Falun Gong gavs ut 1998 läste Catherine den omedelbart och accepterade allt i boken. Det Mästaren sade besvarade de långsiktiga frågor som Catherine hade, till exempel varför det var så svårt för många människor att bli goda. Detta var en känsla som fortsatte när hon deltog i konferensen i Genève och även när hon läste Zhuan Falun.

När hon läste avsnittet "Ingen andra kultiveringsväg" (Föreläsning tre, Zhuan Falun), tvekade dock Catherine. I sitt hjärta sade hon: "Mästare, jag har följt Jesus hela mitt liv, så jag kan inte vara din lärjunge."

I det ögonblicket hörde hon till sin förvåning ett svar: "Om du väljer att bli min lärjunge finns det ingen återvändo, du måste vara mycket seriös."

Till slut bestämde sig Catherine för att kultivera Falun Dafa. Under de senaste 25 åren har hon följt Falun Dafas läror och principerna om sanning, medkänsla och tålamod. Hon har upplevt att hon har förvandlats från insidan och ut.

"Falun Dafa gav mig sann frihet. Jag argumenterar inte längre med andra och jag har nu tålamod, vänlighet och förlåtelse." Människor i hennes omgivning märkte också detta. Tidigare blev hon lätt upprörd och folk undvek att prata med henne. "Efter att jag började kultivera säger folk att jag har förändrats mycket och även de jag inte känner väl säger att jag är snäll och pålitlig och att de vill bli mina vänner", sade hon.

Stark tro

Myriam kommer från den fransktalande delen av Schweiz och hon började utöva Falun Dafa 1997. Så snart hon hörde att Mästaren skulle komma till Schweiz gjorde hon omedelbart arrangemang för att delta. Hon sade att människor från hela världen var där och att atmosfären var otrolig, högtidlig och helig.

Myriam sade att hon blev upplyst om många principer genom Mästarens föreläsning. Hon kände en brådska att kultivera sig själv och var ivrig att förstå alla de lärdomar som Mästaren förmedlade till åhörarna.

"När jag lyssnade fördjupade jag mig i Mästarens ord. Lärorna är så logiska, sammanhängande och djupgående, och jag blev djupt berörd av Falun Dafas oerhördhet och Skapelsens under", sade hon. Hon sade att Mästarens läror stärkte hennes egen tro på en universell skapare.

Medan hon lyssnade uppmärksamt kunde Myriam känna Mästarens medkänsla. Även om föreläsningen innehöll många nya begrepp för en västerlänning som hon, förklarade Mästaren dem tydligt och hon hade inga problem med att förstå.

"Jag hade så många begrepp att koppla ihop: tid och rum, karma, förutbestämda relationer, kultivering, kunskap om Jesus, Shakyamuni, Laozi och andra", minns hon. "Men allt var så väl förklarat, så självklart, att jag inte längre behövde följa det vanliga mönstret av tänkande och förståelse som lärs ut i det vardagliga samhället. Jag accepterade helt Mästarens undervisning och jag hade inga tvivel om det."

Genom Mästarens föreläsning förstod Myriam också ytterligare vikten av att läsa och åter läsa Zhuan Falun. Att läsa boken hjälpte henne att få en djupare förståelse. Från den dagen visste hon att Falun Dafa var rätt väg och hon var fast besluten att kultivera.

"Jag hade verkligen hittat min väg. Det var vägen tillbaka till mitt ursprung. Jag blev också medveten om det enorma arbete jag var tvungen att göra för att släppa taget om många fasthållanden, inklusive min egoism", sade Myriam. "Jag vill uppriktigt tacka Mästaren. Jag vill också tacka de utövare som gjorde det möjligt för denna konferens att äga rum i Schweiz."

Översatt från:https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/14/211325.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.