Washington D.C.: Folkmordet på Falun Gong diskuterat vid konferens med Internationella kommissionen för mänskliga rättigheter och religionsfrihet

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
(Minghui.org) ICHRRF (International Commission for Human Rights and Religious Freedom) höll en 1-dagars konferens i Washington, D.C. om ämnet glömda folkmord i världen den 23 september 2023.

Dr. Sen Nieh, professor vid Amerikas katolska universitet, beskrev det kinesiska kommunistpartiets (KKP) folkmordsförföljelse av Falun Gong-utövare. Han citerade historiska data och foton för att visa att KKP, genom sina olika politiska rörelser, har dödat 80 miljoner kineser sedan 1949. Antalet onaturliga dödsfall överstiger det totala antalet dödsfall under 1900-talets två världskrig. Deltagarna var bestörta och uppmanade det internationella samfundet att sätta stopp för KKP:s grymheter.

nullICHRRF höll en 1-dagskonferens vid George Washingtons universitet i Washington, D.C. den 23 september 2023.

Dr. Nieh, professor i 40 år vid Amerikas katolska universitet, Washington D.C., har varit en akademisk ledare och tjänstgjort fem mandatperioder på totalt 14 år som ordförande för avdelningen för maskinteknik. Han har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar och beviljats åtta uppfinningspatent. Han är hedersprofessor vid sex universitet i Taiwan och Kina.

Dr. Nieh berättade för konferensdeltagarna att han började utöva Falun Dafa (även känd som Falun Gong) 1997. Han förklarade att Falun Dafa introducerades för allmänheten av Li Hongzhi i maj 1992 och att inom sex år hade 70 till 100 miljoner människor i Kina börjat utöva den. Människor attraherades av Falun Dafas fantastiska fysiska och mentala hälsofördelar. Dr. Nieh sade att en viktig komponent i Falun Dafa är att den lär människor att värdesätta dygd och följa principerna om sanning, medkänsla och tålamod i deras dagliga liv. Idag utövas Falun Dafa i mer än 100 länder och regioner, inklusive USA.

nullProfessor Nieh talade till konferensen.

Dr Nieh berättade om KKP:s brutala förföljelse under de senaste 24 åren. "När han såg Falun Gongs snabba spridning och popularitet i Kina insisterade KKP:s dåvarande ledare Jiang Zemin på att undertrycka Falun Gong på grund av paranoia och avundsjuka. Den 20 juli 1999 inledde KKP en fullskalig förföljelse av Falun Gong. Hundratusentals utövare fängslades, torterades, mördades och dödades till och med för sina organs skull [för försäljning till transplantationspatienter]. Detta folkmord på Falun Gong-utövare fortsätter än i dag."

Han visade deltagarna bilder på utövare som torteras, samt de olika tortyrmetoder som KKP använder för att tvinga utövare att ge upp sin tro.

Människor från olika samhällsgrupper, experter och forskare, tjänstemän, media och andra var inbjudna att delta i konferensen. Deltagarna var bestörta över KKP:s brutala förföljelse av det kinesiska folket, och vissa tog foton av dr Niehs presentation.

nullnull

Deltagare tar ett foto av presentationen.


Före detta indisk ambassadör förfärad över KKP:s förföljelse

nullDen tidigare indiske ambassadören Pradeep Kapur ledde konferensen.

Den tidigare indiske ambassadören Pradeep Kapur, som var ordförande för konferensen, var bestört över vad professor Nieh avslöjade. Han sade: "Jag har känt till en del om vad som händer i Kina sedan tiden för kulturrevolutionen, och hur miljoner och åter miljoner människor dog. Men när jag lyssnade på professor Sen Nieh idag, och tittade på alla utkast och detaljer och beskrivningar av vad som hände, var det en mycket, mycket stor chock. Jag visste inte att det skedde i den här omfattningen - hur familjer splittrades och hur människor dödades. Antalet människor som dödades skulle göra det till mer än de naturliga dödsfallen. Så allt detta är mycket chockerande avslöjanden. Det har aldrig drabbat mig så starkt."

Han sade att det internationella samfundet bör öka medvetenheten om detta problem genom att stödja de människor som förtrycks, har dödats eller har hotats eller tvingats att ge upp sin kultur, sina religiösa rättigheter och sina mänskliga rättigheter.

Han påpekade att "omvärlden har ett stort ansvar, men jag anser att det kinesiska folket har ett ännu större ansvar för att stoppa dessa grymheter, att öppet tala ut mot dem som begår övergreppen eller mot dem som beordrar dessa folkmord och mord."

Amerikansk advokat: Det internationella samfundet måste göra mer för att hålla KKP ansvarigt

Den amerikanske advokaten Brett Chapman sade att det var viktigt att få ut informationen och låta människor få veta om den förföljelse som har ägt rum. Det internationella samfundet måste vidta fler åtgärder för att hålla länder ansvariga för folkmord.

nullAmerikanska advokaten Brett Chapman (första från höger)

Om KKP:s folkmord på Falun Gong-utövare sade Chapman: "När en nation som begår dessa grymheter har makten över de människor som de begår dessa grymheter på, är det internationella samfundet redo att gå in där och säga 'Hej, vi inser att detta pågår, och det är dags för det att sluta. Vi kanske inte kommer att göra affärer med er, i det här avseendet, vi kanske kommer att sanktionera er'."

Över 400 miljoner kineser lämnar KKP och dess anslutna organisationer

Professor Nieh berättade för deltagarna om boken Nio kommentarer om kommunistpartiet (publicerad 2004). Han sade att de Nio kommentarerna avslöjade KKP:s lögner och bedrägerier, dess historia av våldsamma mord och dess folkmordsbrott. Han uppmanade världen att erkänna KKP:s sanna natur och inte längre ha några illusioner om det.

Han sade att en våg av människor som lämnade KKP och dess anslutna organisationer utlöstes efter publiceringen av de nio kommentarerna. Hittills har 419 miljoner människor lämnat KKP och dess ungdomsorganisationer.

Han sade: "Fler och fler kineser bryter sig loss från KKP:s onda regim, och deras moraliska uppvaknande går inte att stoppa."

Översatt från: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/27/211...

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.