Ens löfte är fortfarande giltigt även om man inte längre kultiverar i Dafa

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Efter att Mäster Li (Falun Dafas grundare) publicerade de två artiklarna "Håll dig långt borta från faran" och "Kultivering i Dafa är seriöst", diskuterade många utövare allvaret i att uppfylla sitt löfte.

Utövare som kultiverar flitigt har inspirerats att vara ännu flitigare efter att ha läst Mästarens artiklar. En del som inte gjorde bra ifrån sig blev rädda för de allvarliga konsekvenserna av att misslyckas i Dafa-kultiveringen. Vissa kunde inte förstå varför de fortfarande måste uppfylla det löfte de en gång gav Mästaren, även om de inte längre kultiverar. Jag vill dela med mig av mina tankar om detta.

Varför ska man uppfylla sitt löfte även när man inte längre kultiverar?

När någon slutar kultivera är det en ensidig uppsägning av kontraktet, vilket är orimligt och ogiltigt. De som undertecknade kontraktet med Mästaren måste hedra det; ensidig uppsägning är inte tillåten under dessa omständigheter, och de som bryter mot den här regeln måste bära konsekvenserna.

Det är ett skämt om en människa ensidigt förnekar ett löfte som gjorts med det Gudomliga, vilket måste hedras desto mer. Om man inte uppfyller sitt löfte och slutar kultivera eller fullfölja sitt uppdrag, då måste man bära ansvaret för att ha brutit mot förbundet. Det handlar inte om huruvida Mästaren har medkänsla för personen. Om man har avlagt löftet med sitt liv, så är det vad som står skrivet i löftet.

Hur är det med dem som utövade som barn men slutade när de växte upp?

Vi måste vara tydliga med att det är vårt sanna jag, vår sanna kropp och vår sanna själ som undertecknade kontraktet med Mästaren. Det har ingenting att göra med vår mänskliga sida, vare sig vi är barn eller vuxna.

Även för ett barn är hans vetande sida inte ung eller okunnig. Hans vetande sida har vad som krävs för att göra valet. I andra dimensioner tillåts inte heller föräldrar att skriva under kontraktet för sina barn - ett så viktigt val som huruvida man ska utöva Dafa eller inte måste göras av en själv.

Som diskuterats ovan kan man inte ensidigt upphäva löftet och måste uppfylla det när man väl har gjort det. Många utövares familjer misslyckas med att uppfostra sina yngsta utövare väl, och dessa små lärjungar slutar utöva när de växer upp. De här utövarna står i skuld till sina barn och borde känna sig ledsna för att ha svikit Mästaren. De ska skynda sig att visa de tidigare unga lärjungarna Mästarens två nya artiklar, och det är bäst om de kan återvända till Dafa-kultivering och hjälpa Mästaren att rädda människor.

Rädsla för att bli utrensad för att inte ha uppfyllt löftet

En del utövare tyckte att det var orättvist att de skulle bli utrensade om de inte kunde lyckas med kultiveringen efter så många års ansträngningar, ett resultat som gjorde dem sämre än de icke-utövare som erkände att Dafa är bra och lämnade KKP.

De som har sådana tankar är förvirrade. De borde fråga sig själva när de fick fördelar av Dafa; de klagade inte, men när det är dags för dem att utföra sitt uppdrag vill de springa iväg från ansvaret. Är inte deras xinxing i nivå med en icke-utövares? Syftet med våra liv är att kultivera oss själva. Vår kultivering är inte bara till för vår egen frälsning.

De som inte kultiverar i Dafa har sina egna standarder för frälsning och platser dit de kommer att gå. Dafa-lärjungar har våra standarder och vår fulländningsstatus när vi fulländar. Det vi uppnår är mycket högre, och de svårigheter vi måste övervinna är också mycket större.

Vi vet alla hur svårt det är att kultivera och vara flitig. Men de svårigheter vi lider och uthärdar är inte förgäves. Allt vi gör görs för oss själva, inte för Mästaren eller Dafa. De liv vi räddar kommer i slutändan att vara varelser i vår egen värld. Lider vi några förluster av lidande? Det är vi som aldrig kan återbetala det som Mästaren ger oss.

Mästaren berättade för oss att han bär de karmiska skulderna för alla varelser i universum. Ändå söker han ingen återbetalning från sina lärjungar eller kännande varelser.

Om Mästaren inte rättar till Fa under denna dharmas slutperiod kommer hela kosmos och alla varelser i det, oavsett hur hög deras gudomliga rang är, att bli till damm! Mästaren skänkte oss Dafa och möjligheten att kultivera, men vi är fortfarande bekymrade över våra individuella vinster och förluster. Är inte vår upplysningskvalitet bedrövligt låg?

En del kanske säger: "Jag förväntar mig inte att uppnå en sådan hög status; jag vill bara överleva den slutliga elimineringen." Men vi måste komma ihåg att vi alla gav löftet innan vi kom ner till jorden, och vi får absolut inte bryta mot det. Om ens överlevnad står på spel är det på grund av fasthållanden och dålig upplysningskvalitet. Endast genom att kompensera för sina misstag och flitigt kultivera sig själv kan man minimera förlusterna.

Mästaren har redan tydligt förklarat för oss i Fa: Vi är de som gav löftet, och vi har också brutit mot löftet. Den som misslyckas med att uppfylla löftet måste ta konsekvenserna. Det är en princip i kosmos. Om man ångrar att man inte kultiverade sig själv väl, då är man upplyst längs den rätta vägen. Men om man ångrar att man tog upp Dafa-kultivering, då tänker man inte klart.

Var mer flitig i kultiveringen

Även om vi alla har insett allvaret i att inte uppfylla vårt löfte, hjälper det inte om man är uppslukad av rädsla. Det är ett annat fasthållande och kan leda en till att göra fel saker. Den grundläggande orsaken till att en person inte verkligen kan kultivera sig själv eller misslyckas med att fullborda sitt uppdrag är att han förmodligen inte hade sann tro på Mästaren och Fa.

Mästaren har upprepade gånger förlängt sluttiden för dem som släpar efter så att de kan komma ikapp. Han fortsätter att ge oss chanser. Vi måste göra bra ifrån oss för att rädda oss själva. Det enda sättet att rädda oss själva är att uppfylla vårt löfte och hjälpa Mästaren att korrigera Fa. Det finns inget annat alternativ.

Tänk om det finns en person som vi borde ha räddat men inte gjorde det; då kommer han och de oräkneliga varelser som han representerar att bli fullständigt förintade. Vad händer om vi misslyckas med att rädda mer än en person? Konsekvenserna kan bli astronomiska! Hur skrämmande är inte det?

Vi måste göra vårt bästa för att låta tidigare utövare läsa Mästarens nya artiklar; en del har redan gjort det, och resultaten är lovande. Om man inte gjorde bra ifrån sig eller till och med gjorde stora misstag, kompensera för det genom att ta upp kultiveringen igen och öva flitigt.

Oavsett hur dåligt det har gått för oss så undervisar Mästare Li oss fortfarande i Fa och ger oss möjligheter att förbättra oss. Mästaren är så medkännande. Var bara tacksam och kultivera på nytt för din egen skull och för andras skull!

Att rädda kännande varelser är att rädda sig själv. Kultivera på ett värdigt och uppriktigt sätt. Om vi kan kultivera som vi gjorde när vi först erhöll Fa, kommer vi säkert att nå fulländning.

Översatt från länken: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/22/211...

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.