Europaparlamentet antar resolution som kräver att KKP omedelbart upphör med förföljelsen av Falun Gong

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) Europaparlamentets ledamöter (MEP) antog resolution 2024/2504 (RSP) med majoritet den 18 januari 2024 i parlamentets högkvarter i Strasbourg, Frankrike. Förfarandet initierades av ledamöter från olika partier och medlemsstater. Resolutionen fördömer det kinesiska kommunistpartiets (KKP) pågående förföljelse av Falun Gong och kräver att förföljelsen omedelbart upphör och att Ding Yuande, en utövare som de kinesiska myndigheterna arresterade och dömde till tre års fängelse i december 2023, ovillkorligen friges. Resolutionens innehåll kommer att vidarebefordras till EU-institutionerna, medlemsstaternas regeringar och parlament samt den kinesiska regeringen.

I resolutionen uppmanas EU och dess medlemsstater att vidta omedelbara åtgärder för att fördöma KKP:s organtransplantationsmissbruk och statligt sanktionerade påtvingade organskörd från levande Falun Gong-utövare. Man kräver ett "omedelbart och ovillkorligt frigivande av Ding Yuande och alla andra arresterade utövare". Man kräver också sanktioner mot alla förövare och enheter som har bidragit till förföljelsen av Falun Gong.

nullEuropaparlamentets ledamöter antog resolution 2024/2504 (RSP) den 18 januari 2024 för att fördöma förföljelsen av Falun Gong. (Foto med tillstånd av EU)

nullnullResolution 2024/2504 (RSP) antogs av ledamöterna den 18 januari 2024

En dag före omröstningen höll ledamöterna en debatt om innehållet i resolutionsförslaget i Europaparlamentets plenisal i Strasbourg. Många fördömde det faktum att KKP smutskastar Falun Gong-utövare och använder extrema åtgärder för att tortera dem. De bad EU att införa omfattande sanktioner mot dem som begår dessa brott mot de mänskliga rättigheterna.

Tysk EU-parlamentariker: Falun Gong-utövare utgör inget hot

Michael Gahler från den tyska kristdemokratiska unionen nämnde Falun Gong i sin debatt: "Det är en metod som inte skadar någon, som inte är en fara för staten, men tydligen anser partiet att det - eller har ansett det sedan 1999 - är ett hot mot deras ideologi. Det fall vi fokuserar på är Ding Yuande, som har arresterats och i december dömdes till mer än tre års fängelse." Han sade att utövare "måste släppas utan villkor och tillåtas att utöva sin tro eller sin kultur, eftersom det också är inskrivet i den kinesiska konstitutionen."

null

MEP Michael Gahler från den tyska kristdemokratiska unionen
 

Italiensk MEP: Sanktioner mot organhandel

Den italienske parlamentsledamoten Fabio Massimo Castaldo sade: "Det har gått 25 år sedan Peking inledde en veritabel förföljelse mot anhängarna av Falun Gong...

"(Förföljelsen) är en riktig häxjakt i medeltida stil mot minoriteter och etniska grupper. Den bedrivs dock med hjälp av alltmer förtryckande futuristisk teknik som tycks vara hämtad ur George Orwells berömda roman "1984".

"(Förföljelsen är) ett fruktansvärt brott som lett till att tiotusentals människor försvunnit. Inför dessa brott bör det inte finnas något annat alternativ än ett bestämt, tydligt och otvetydigt fördömande. Vi bör alla kräva en internationell utredning av den kriminella organhandeln och hårda sanktioner mot de ansvariga tjänstemännen och myndigheterna."

null

Italienska ledamoten Fabio Massimo Castaldo
 

Portugal: EU får inte bli medskyldigt

Isabel Santos från Portugals socialdemokratiska parti sade i sin debatt: "Ding Yuandes fall är ett av många fall av Falun Gong-utövare som andra har tystat ned under årens lopp i Kina. Falun Gong är en helt ofarlig metod som inte på något sätt skadar några intressen. Europeiska unionen kan inte vara medskyldig, genom tystnad eller självbelåtenhet, när det gäller denna typ av fall.

"Därför kräver vi att (Ding Yuande), liksom alla Falun Gong-utövare och andra offer för godtyckliga fängslanden, ovillkorligen och omedelbart friges, ... vi kan inte tolerera denna typ av metoder.

"Dessutom måste Europeiska unionen och medlemsstaterna stödja en internationell utredning av fall av organskörd och även fall av tortyr och omänsklig och förnedrande behandling i Kina."

null

Europaparlamentariker Isabel Santos från Portugals socialdemokratiska parti

Tjeckisk MEP: Sälj inte våra värderingar

Markéta Gregorová från den tjeckiska gruppen De gröna/EFA sade: "Vår enorma handelsrelation (mellan EU och Kina) får inte bli ett skäl att titta bort - bort från påtvingad organskörd, påtvingade steriliseringar och masskoncentrationsläger på 2000-talet.

"Den samlade Europeiska unionen har i årtionden inte gjort någonting för att avskräcka KKP från dessa brott. Istället skickar vi enorma affärsdelegationer med våra statschefer och accepterar Kinas önskan att behandla dessa brott som en inhemsk fråga, som man inte ska lägga sig i."

I slutändan betonade hon: "Låt oss inte finansiera vår egen undergång och sälja våra värderingar."

null

Tjeckiska Markéta Gregorová från gruppen De gröna/EFA

Slovakisk MEP: Det är dags att inta en principiell hållning gentemot CCP

Den slovakiska lagstiftaren Miriam Lexmann sade att hon fått veta hur utövare torterades i de kinesiska fängelserna. Hon sa: "(De) tvingades utstå att bära tvångströja, bli chockade med en elbatong, sprejade med chilipeppar, få sina fötter brända, tvångsmatas med senapsolja eller berövas mat och sömn. Flera kvinnor utsattes för sexuella övergrepp, och vi får inte glömma den vidriga tvångsskörden av organ.

"Det är dags att EU blir mer principfast i sin inställning till KKP. Det är bristen på principfast politik som har lett oss in i den nuvarande säkerhetsfaran. En bra början på att ta itu med detta är att hålla KKP och dess hantlangare ansvariga för brott mot mänskligheten."

null

Europaparlamentariker Miriam Lexmann från Slovakien

Polsk parlamentsledamot: Ännu ett fall av förtryck
Europaparlamentariker Anna Fotyga är en polsk politiker och generalsekreterare för Europeiska konservativa och reformistpartiet. Hon sade att fallet med Ding Yuande är ett bevis på att Kina inskränker religionsfriheten och trosfriheten.

Hon påminde övriga ledamöter om att Dings son protesterade framför parlamentsbyggnaden och uppmanade dem att visa sitt stöd.

null

Polska ledamoten Anna Fotyga

Efter att debatten avslutats talade Nicolas Schmit, ledamot av Europeiska kommissionen, på uppdrag av kommissionens vice ordförande och EU:s höga representant Josep Borrell. Han sade: "Debatten återspeglar tydligt Europaparlamentets ihållande och djupa oro över kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina."

Han sade att EU "fortsätter att utnyttja varje tillfälle, inklusive multilateralt och på högsta politiska nivå, för att uttrycka sin ihållande oro över den mycket allvarliga situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina."

null

EU:s kommissionär för sysselsättning och sociala rättigheter Nicolas Schmit

Resolution om sanktioner mot förövare av förföljelse

I resolutionen nämns att efter att förföljelsen inleddes har "tusentals Falun Gong-utövare dokumenterats ha dött av övergrepp under KKP:s förföljelse sedan 1999, och många fler har förblivit odokumenterade".

Man uppmanar EU och dess medlemsstater att "offentligt fördöma missbruket av organtransplantationer i Kina och använda EU:s globala sanktionssystem för mänskliga rättigheter och nationella sanktionssystem för mänskliga rättigheter mot alla förövare, deras familjemedlemmar samt enheter som har bidragit till förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina och utomlands, och betonar att sanktionerna bör omfatta visumvägran, frysning av tillgångar, utvisning från EU-territorier, straffrättsliga åtal eller inledande av internationella åtal för brott".

Son ber om hjälp att rädda sin far

Myndigheterna i staden Rizhao, Shandongprovinsen, Kina, arresterade cirka 70 Falun Gong-utövare, inklusive Ding Yuande och hans fru Ma Ruimei, utan arresteringsorder den 12 maj 2023.

nullFalun Gong-utövaren Ding Lebin (till höger) och den tyske parlamentsledamoten Michael Gahler (med tillstånd av Epoch Times)

Parets son, Ding Lebin, är också utövare och bor i Tyskland. Hans mamma släpptes ungefär tio dagar efter att hon arresterades, men hans pappa är fortfarande frihetsberövad. Han har bett det internationella samfundet om hjälp för att rädda sin far. Förhöret med hans far hölls i Wulians länsrätt i november. Efter det hörde ingen av familjemedlemmarna något från myndigheterna angående fallet. En månad senare, den 20 december 2023, fick familjen veta att han hade dömts till tre års fängelse och 15 tusen yuan i böter.

Relaterade rapporter:

Tyskland: Media och allmänheten stödjer Falun Dafa-utövarens ansträngningar att rädda sin förföljda familj i Kina

Slovakiska republiken: Tidigare talmannen i det nationella rådet ber den kinesiska regimen att sluta förfölja utövarna Ding Yuande och Ma Ruimei

Berlin, Tyskland: Parlamentsledamot kräver att fängslade Falun Gong-utövare i Kina friges

Internationella medier rapporterar om och uttrycker sitt stöd för att fördöma arresteringen av Falun Gong-utövaren Ding Yuande

Tyskland: International Society for Human Rights skriver till chefen för polisavdelningen i Shandongprovinsen och uppmanar honom att frige en Falun Dafa-utövare

Översatt från länken: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/20/214...

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.