Pressmeddelande: Uppmärksammar historisk årsdag framför Kinas ambassader och konsulat

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Det var den största sammankomsten av detta slag sedan de sittstrejker som föregick massakern på Himmelska fridens torg ett decennium tidigare. Manifestationen föranleddes av en period av växande förtryck och arresteringen av 45 Falun Gong-utövare i staden Tianjin, vilket väckte landsomfattande oro för Falun Gong-utövarnas frihet att utöva.

Den dagen släppte högt uppsatta tjänstemän till en början de fängslade utövarna och förklarade att det inte skulle bli något förbud mot Falun Gong. Men detta löfte avbröts abrupt den 20 juli, då det kinesiska kommunistpartiet (KKP) förbjöd Falun Gong och inledde en brutal, landsomfattande kampanj för att utplåna den. Regimens propagandaapparat försökte sedan att retroaktivt framställa denna fridfulla manifestation som ett "anfall" mot regeringen.

25 år senare fortsätter den våldsamma förföljelsen, men det gör också Falun Gong-utövarnas fredliga oliktänkande i Kina. Från att bara utöva sin tro till att utmana orättvisa åtal med hjälp av rättighetsadvokater till att delta i en underjordisk Samizdat-liknande insats för att utbilda allmänheten och motverka KKP:s propaganda och bedrägeri tar Falun Gong-utövare över hela Kina stora risker för att stoppa förföljelsen och ge större frihet till alla kinesiska medborgare.

null

Stockholm:

Lördag den 20 april

Framför Kinas ambassad vid Gärdet kl.10.00-12.00

Göteborg:

Torsdag den 25 april

Kinas Generalkonsulat vid Grönsakstorget kl.11.30-13.00

Presskontakter:

Stockholm

Johan Samuelsson: 0705 305013

Göteborg

Thomas Pompe: 0709 828299

Bakgrund:

Vad är Falun Gong? Falun Gong/Falun Dafa är en tradi­tionell qigongmetod för hälsa och självförbättring. Kär­nan i Falun Gong är egenskaperna Sanning, Godhet och Tålamod. Utövare tar detta som vägledning i det dagliga livet. Metoden har fyra mjuka, stående övningar och en sittande meditation. sv.falundafa.org

Varför förföljs Falun Gong i Kina? 1998 upp­skat­tades, enligt en statlig undersök­ning, anta­let Falun Gong-utövare i Kina till 70-100 miljoner. Falun Gong är helt opolitisk och fredlig. Dess popularitet – de var fler än medlemmarna i kom­munistpartiet – sågs av den dåvar­ande diktatorn som ett ”hot” mot sin och par­tiets makt­fullkomlighet, och förföl­jelsen startade i juli 1999. Förföljelsen har förutom organstölderna bestått i tortyr, arbetsläger och hjärntvätt m m.

Svenska föreningen för Falun Dafa ([email protected])

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.