Amnesty International: Brådskande aktion

PUBLIC AI Index: ASA 17/011/2002
UA 81/02 15 March 2002

Farhågor om deras säkerhet/Oro över tortyr och dålig behandling


PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


Falun Gong-utövare i Changchun

Dussintals misstänkta medlemmar av den andliga rörelsen Falun Gong har enligt rapporter fängslats under ett säkerhetstillslag i Changchun i Jilinprovinsen. Amnesty International tror att det finns en allvarlig risk för tortyr eller missbehandling.

En större polisoperation sattes igång efter att en grupp medlemmar av Falun Gong tog över ett statsägt kabel-TV-bolag och sände filmer för Falun Gong. Lokal polis rapporterade den 8 mars att en person hade arresterats i samband med incidenten och att man sökte efter två andra misstänkta. Andra mediarapporter påstod att tre personer hade arresterats, men inga ytterligare detaljer har framkommit.

Sedan dess rapporteras polisen ha satt upp stationer över hela staden för att ”stoppa och genomsöka” och dussintals påstådda Falun Gong-utövare har arresterats.

Bakgrundsfakta

Tiotusentals Falun Gong-utövare har godtyckligt arresterats i Kina sedan den andliga rörelsen förbjöds som ett ”hot mot den politiska stabiliteten” i juli 1999. Vissa har ställts inför rätta och tilldömts straff efter orättvisa rättegångar, medan andra har skickats till arbetsläger utan rättegång. Många av dem rapporteras ha blivit torterade eller dåligt behandlade under interneringen.

Källor inom Falun Gong har hävdat att en särskild specialstyrka, ”610-byrån”, har etablerats för att leda kampanjen mot Falun Gong. De har givits oskrivna instruktioner som tillåter polisen och andra tjänstemän att gå bortom lagens gränser i kampanjen och fråntagit dem ansvaret om en Falun Gong-medlem dör under interneringen på grund av misshandel.
Över 350 Falun Gong-utövare rapporteras ha dött under internering sedan förbudet 1999.

De program som sändes medan TV-stationen i Changchun var i händerna på Falun Gong-medlemmarna innefattade bilder på den i USA baserade grundaren, Li Hongzhi, som är född i Changchun. De sände också en film som anklagar myndigheterna för att ha iscensatt en händelse på Himmelska Fridens Torg förra året, då Falun Gong-medlemmar påstods ha satt eld på sig själva. Bilder på händelsen har sänts vida omkring i Kina i ett uppenbart försök att vända folkopinionen mot gruppen.

Rekommenderad handling

Var vänlig skicka en vädjan så snabbt som möjligt, på kinesiska, engelska eller ert eget språk
- och kräv att myndigheterna garanterar säkerheten för dem som arresterats i samband med övertagandet av TV-stationen i Changchun och vid den påföljande polisaktionen, och klargör deras namn och var de befinner sig;
- kräv att myndigheterna säkerställer att samtliga arresterade får tillgång till advokat, sina familjer och medicinsk behandling;
- vädja till myndigheterna att omedelbart och ovillkorligen frisläppa alla Falun Gong-utövare som är internerade enbart på grund av sin fridfulla utövning av sina grundläggande mänskliga rättigheter;
- uttryck er oro över de återkommande rapporterna om att Falun Gong-utövare lider av tortyr och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och vädja till myndigheterna att säkerställa att de ansvariga ställs inför rätta.

Vädja till:

Premiärministern i Folkrepubliken Kina
ZHU Rongji Zongli
Guowuyuan
9 Xihuangchenggenbeijie
Beijingshi 100032
People's Republic of China
Faxes: +86 10 6 520 6722 (c/o Ministry of Justice)
+86 10 6 529 2345 (c/o Ministry of Justice)
Telex: 210070 FMPRC CN or 22478 MFERT CN
[…]


Ledaren för Statliga Säkerhetsavdelningen i Jilinprovinsen
ZHAO YONGJI Tingzhang
Jilin Gong'anting
42 Xinfalu
Changchunshi 130051
Jilinsheng
People's Republic of China
[…]


Gunvernören i Jilins provinsregering
HONG Hu Shengzhang
Jilinsheng Renmin Zhengfu
11 Xinfa Lu
Changchunshi 130051
Jilinsheng
People's Republic of China
[…]


Kopia till:

Xinhua News Agency
E-mail: english_mail@xinhuanet.com
och till diplomater i Folkrepubliken Kina som ackrediterats av ditt land


VAR VÄNLIG SKICKA VÄDJAN OMEDELBART.

Kolla med det internationella sekretariatet, eller ert avdelningskontor, om ni skickar vädjan efter 26 april

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.