Premiär för ukrainska Clearharmony

Den 13 maj 2005, i samband med den internationella Falun Dafa-dagen, invigs den ukrainska versionen av Clearharmony. Skött på frivillig basis av europeiska Falun Gong-utövare, syftar webbsidan till att informera om Falun Dafa och förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina, visa på det stöd som Falun Gong erhållit från olika delar av världen och låta läsarna känna till utövares ansträngningar att stoppa förföljelsen samt fungera som ett forum där utövare i Europa kan dela sina tankar och synsätt.

Clearharmony erbjuder också sina läsare ett sätt att känna Falun Gong-utövare genom dess ord, tankar och gärningar. Vi hoppas att detta kan hjälpa er att få en klarare och bredare bild av Falun Gong och sanningen bakom den brutala förföljelsen i Kina.

Länk till sidan: http://ua.clearharmony.net/

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.