En dikt

Vägen som går upp över bergen,
bort över horisonten

i soldiset

en längtan till ett heligt rike

bortom ovan

ett hem-likt rike där livet är i evigheten

lycka bortom ord - Buddha natur kommer fram

vägen till himlen, en längtan hem

Här och nu på Jorden, som skapades för vår möjlighet

Vilken chans!

så fullt av mening

så glad och tacksam

Det finns inga ord för att tacka dig, mest barmhärtige Mästare

Anders

(skrevs innan förföljelsen startade 1999 med viss senare ändring)

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.