Schweiz: Alla har en sida som vet sanningen

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

När vi samlar in underskrifter för att rädda utövare som förföljs i Kina inträffar ofta intressanta möten. Nedan följer några exempel:

1. En kvinnlig utövare kände plötsligt att någon klappade henne på axeln och blev sedan hjärtligt omkramad när hon samlade in underskrifter. Hon trodde först att det var någon hon kände. När hon vände sig om för att se efter såg hon två flickor som hon aldrig hade sett förut. De skrattade och tog genast pennan från utövaren. Efter att de skrivit sina namn tog de lite informationsmaterial och gick glatt därifrån.

2. Ett par som fick syn på utövarna närmade sig snabbt. Mannen tog fram en penna, skrev under och gav sedan pennan till sin fru så att hon också skulle kunna skriva sitt namn. Därefter frågade de ingående om bakgrunden till namninsamlingen. Det verkar som om de kom bara för att skriva under petitionen.

3. Några förbipasserande verkade till att börja med inte så intresserade när de såg utövarna dela ut broschyrer. Efter att de gått förbi, vaknade de plötsligt till och vände tillbaka igen. De hämtade några broschyrer innan de fortsatte.

4. När en barnfamilj gick förbi kom några barn i sexårsåldern fram och bad om broschyrer trots att föräldrarna inte hade för avsikt att gå fram.

5. Så fort någon skrev under petitionen tackade utövarna för stödet. Många svarade då: ”Det är ni som ska ha tack!”

När utövarna upplevde händelserna ovan fick de en bättre förståelse för Mästarens ord om att människor i samhället har en sida som vet. På ytan är vår namninsamling bara ett sätt för människor att uttrycka sitt stöd för utövare som förföljs. Den sida hos människorna som vet sanningen inser att deras stöd åt Falun Gong kommer att skänka lycka framöver. När den sida som vet sanningen tillåts dominera en människas beteende händer ibland ovanliga saker. Det visar människors önskan om att bli räddade. Idag bör alla utövare ta väl vara på tiden och rädda människor med hjälp av olika metoder som står till buds.

* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a28502-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.