Falun Gong-utövare prioriteras för jobb, affärerna vänds från förlust till vinst

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Flera Falun Gong-utövare i en fabrik i norra Kina har konstant klargjort sanningen för sina kollegor. Gradvis har flertalet anställda på fabriken förstått sanningen, vilket lett till ekonomisk tillväxt för fabriken och affärerna har börjat blomstra.

Efter att ha förstått sanningen gav fabrikschefen tillbaka jobbet till en utövare som avskedats på grund av att han farit till Peking för att vädja för rätten att utöva Falun Gong. När chefen skulle befordra anställda tog han först hänsyn till om de var Falun Gong-utövare. Om de var sanna utövare skulle de få sin befordran. Om de inte var det brydde sig chefen inte om dem. Chefen sade att han litade på personer som utövade Falun Gong.

Närhelst poliser från den lokala polisstationen kom för att trakassera Falun Gong-utövare så släppte grindvakterna vid fabriken inte in dem, då de kände till sanningen och frivilligt skyddade utövarna. Sanningsklargörande material spreds öppet på fabriken. Genom utövarnas ansträngningar kom människor utifrån som besökte fabriken att förstå att Falun Gong lär människor att vara goda och att utövarna är oskyldiga människor som förtrycks av det kinesiska kommunistpartiet. De kom också att förstå det kinesiska kommunistpartiets onda natur och hur Nio kommentarer om det kinesiska kommunistpartiet orsakat att många människor världen över deklarerat sitt utträde ur kommunistpartiet.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.