Turkiet: Falun Gong-utövare förklarar fakta om förföljelsen för medlemmar av nationalförsamlingen

Turkiska Falun Gong-utövare begav sig till den stora turkiska nationalförsamlingen för att be den turkiska regeringen att uppmärksamma förföljelsen mot Falun Gong-utövare i Kina, som pågått under sex års tid. De träffade tre medlemmar, Ali Er, Ali Oksal och Mesut Deger, som är advokat och en ledande medlem av församlingens människorättskommitté.

Utövarna visade fotografier och affischer med bilder på Falun Gong-utövare som torterats av den kinesiska kommunistregimen. De förklarade att den brutala förföljelsen har orsakat över 2 700 Falun Gong-utövares död och tiotusentals andra har kastats i tvångsarbetsläger och psykiatriska kliniker. Dessutom har tiotusentals familjer splittrats efter att utövare internerats eller tvingats lämna sina hem på flykt undan förföljelsen. Den kinesiska kommunistregimens omfattande mörkläggning och informationsblockad har dock gjort att många fortfarande inte känner till fakta om förföljelsen.

Utövarna berättade också kort om hur Falun Gong spridits till 78 länder i världen. De hade med sig fotografier som visade utmärkelser och erkännanden som Falun Gong fått av regeringar runt om i världen.

Slutligen bad Falun Gong-utövarna de tre församlingsmedlemmarna uppmana den turkiska regeringen att uppmärksamma den grymma förföljelsen mot Falun Gong och hjälpa till att stoppa dessa övergrepp mot mänskligt samvete och moral.

De tre församlingsmedlemmarna lyssnade intresserat till utövarnas redogörelser. De visade stort engagemang och sympati för Falun Gong. De uttryckte också sin beundran för Falun Gong-utövarnas orubbliga ståndaktighet. Advokat Mesut Deger förklarade att de skulle göra sitt bästa för att påverka aktuella myndigheter att uppmärksamma förföljelsen mot Falun Gong i Kina. Den turkiska människorättskommittén skulle också ta upp ärendet så snart som möjligt och hålla Falun Gong-föreningen informerad om alla aktiviteter.

Under tiden som utövarna talade med församlingsmedlemmarna, delade andra utövare ut flygblad till tjänstemän och andra anställda som arbetade i församlingsbyggnaden. Efter att de läst flygbladen, tog flera tillfället i akt och frågade utövarna om Falun Gong och förföljelsen i Kina. De besvarade alla frågor så bra de kunde. Nästan alla som kände till fakta om Falun Gong uttryckte sin sympati och de fördömde förföljelsen.

Cengiz Kaplan, en regeringstjänsteman i Cankaya där den stora turkiska nationalförsamlingen är belägen, förklarade att han tänkte ta med deras information om Falun Gong i en utbildningstidning för barn som sponsras av Internationella barnstiftelsen, som omsätter 30 000 exemplar per månad i den regionen. Advokat Selcuk Sonmez, före detta generalsekreterare för det demokratiska vänsterpartiet (DSP) och hans fru bjöd in några utövare, som förklarade fakta för dem och lärde ut Falun Gong-övningarna.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a30455-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.