Förenta Nationernas särskilda rapportör avslöjar omfattande användning av tortyr i Kina och kkp:s försök att hindra undersökningen

Professor Nowak avslutade sin två veckor långa undersökning i Kina den 2 december. Han höll presskonferens samma dag vid FN:s huvudkontor i Peking. Flera hundra mediaorganisationer från hela världen rapporterade om händelsen.

På presskonferensen avslöjade professor Nowak kkp:s försök att hindra hans undersökning. I synnerhet tjänstemän från Kinas Nationella säkerhetsbyrå och Ministerium för allmän säkerhet har hindrat eller begränsat hans aktiviteter under besöket. Professor Nowak påpekade att varje typ av störning är mot reglerna. Kkp sände inte bara personer för att följa efter, övervaka och trakassera kommissionsmedlemmarna; de hotade och skrämde också de personer som skulle hjälpa det undersökande teamet med bevis, samt deras anhöriga.

Den särskilda rapportören påpekade att kkp:s myndigheter, till skillnad från andra regeringar, vägrade utfärda tillstånd och de hindrade honom också från att besöka de fängelser han ville. De skickade en tjänsteman från utrikesdepartementet för att “göra honom sällskap”. Besöken ska genomföras utan förvarning och trots det tvingades undersökningsteamet underrätta tjänstemän vid utrikesdepartementet en timma före besöken och de meddelade i sin tur fängelserna och arbetslägren som skulle besökas.

Utredarna avslöjade kkp:s falska löften om att följa internationella standarder som utfärdades innan besöket. De avslöjade också den taktik som kkp utnyttjade för att försvåra besöket.

De förklarade också att fängelseledningen begränsade tiderna för intervjuer flera gånger med ursäkten att de hade ont om tid, vilket gjorde att flera besök fick strykas och antalet interner som kunde intervjuas minskade. Professor Nowak tvingades till och med upprepade gånger att visa upp sitt pass och överlämna alla elektroniska apparater. Han förbjöds ta med en kamera i fängelset, trots att fotografering tillhör en av de grundläggande uppgifterna i en undersökning. Nowak försökte ibland komma in i fängelsecellerna för att minska risken att hans samtal med fångarna avlyssnades. Ibland vägrade fångarna träffa honom på grund av att de fruktade repressalier och förföljelse från fängelseledningen sida. Flera fångar bad honom att hålla deras samtal hemliga.

Beträffande samtalen med internerna, förklarade Nowak att han kunde urskilja påtaglig fruktan och självcensur på ett sätt som han aldrig upplevt i andra länder. Nowak kallade det för en “kultur av rädsla” och han sade att han aldrig sett något liknande förut.

Kkp visste först inte hur de skulle reagera när de utsattes för den allvarliga kritiken, vilket stod i skarp kontrast till den snabba responsen efter den iscensatta självbränningen på Himmelska Fridens torg.

Kkp har naturligtvis förnekat alla fakta och hävdar att Nowak har för liten kunskap om tortyrfrågor i Kina. Kkp förnekar häftigt den särskilda rapportörens slutledningar, vilket bara sätter större press på dem själva. Om kkp anser att Nowak inte vet tillräckligt om saken, varför hindrade och störde de då hans undersökning?

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.