Falun Gong-utövares målning “Hemlös” uppmärksammas i tysk tidning

Omslag till “Donau Strudl”

Temat för den senaste upplagan av “Donau Strudl”, en gatutidskrift från Regensburg, var “Hemlöshet”. Chefredaktören använde Falun Gong-utövares målning ”Hemlös” från den Internationella konstutställningen Sanning-Godhet-Tålamod och uttryckte sympati för och oro över de oskyldiga Falun Gong-utövarna och deras släktingar som blivit hemlösa på grund av förföljelsen. I tidskiften var en detaljerad förklaring till målningen på omslaget. Vidare nämnde tidskriften att denna målning visades under den Internationella konstutställningen Sanning-Godhet-Tålamod som hölls i september i närheten av staden Cham.

Rubriken för Donau Strudles omslagsbild “The Cham Times” publicerade “Hemlös”, och bad om namnunderskrifter på petitionen om mänskliga rättigheter

Den 2 november 2005 publicerades målningen också i Chamland-Aktuell, en gratistidning i staden Cham. Vid den tiden var den kinesiske ledaren, Hu Jintao, precis på väg att besöka Tyskland. Tidningens byrå tog in en artikel om Falun Gong-utövare som uppmanar den kinesiska regeringen att sluta förfölja mänskliga rättigheter, framför allt förtrycket mot fridfulla, rationella Falun Gong-utövare och uppmande den tyska premiärminister att ta upp frågor om mänskliga rättigheter med Hu Jintao. Av den anledningen samlade Falun Gong-utövare även in namnunderskrifter.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a30547-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.