Italien: Regeringstjänsteman i Biella uttrycker stöd för Falun Gong

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo


Den 2 januari 2006 skrev en regeringstjänsteman från Biellaprovinsen ett brev till den italienska Falun Gong-föreningen där han ville uttrycka sitt stöd till Falun Gong-utövarna.

Provincia di Biella
Commissioner of Peace and Cooperation
Department of Culture, Education and Politics
Biella

Kära italienska Falun Gong-förening,

Re: Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter kränks

Under samtalet med er och en av mina kollegor, nämnde ni att Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter blir mycket allvarligt kränkta i Kina. Jag vill å Freds- och samverkansavdelningens vägnar i Biellaprovinsen härmed uttrycka vår sympati och vårt stöd till er.

Vi har känt till att förföljelsen av Falun Gong-utövare började 1999. Med avsikten att förtrycka kultiveringsmetoden och dess utövare, har det kinesiska kommunistpartiet hela tiden ändrat förföljelsetaktik, såsom mycket plågsam tortyr, driva utövare till landsflykt, tvinga dem att utföra tungt kroppsarbete och sprida hatpropaganda riktad mot Falun Gong. Vi kan inte tillåta dessa brott mot mänskliga rättigheter; de mest grundläggande rättigheterna är en individs trosfrihet, yttrandefrihet och församlingsfrihet. Av den anledningen föreslår vi att ni deltar i en fredlig runda-bords konferens i Biellaprovinsen så att det kan bli lättare för er att sprida sanningen och göra reklam för kampanjen att hjälpa människor att förstå situationen för mänskliga rättigheter i Kina.

Vänliga hälsningar,

Dott. Davide Bazzini
Kommissonär för Fred och samverkan
15 januari 2006

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a30993-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.