Det tyska underhuset uttrycker stöd för Falun Gong

Arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och humanitär hjälp
Ordförande: Hermann Gröhe
Talare: Dr Gudula Gutmann

Berlin, 8 november 2005


Tack för brevet som är daterat den 4 november 2005, där ni uttrycker stöd för Falun Gong i Kina. Angela Merkel, ordförande för kristdemokratiska unionen (CDU)/den kristna socialistiska unionen (CSU) bad mig ge ett svar i egenskap av talesman för mänskliga rättigheter och humanitär hjälp. Vi vill också tacka för det omfattande material som ni skickat till oss, som redogör för förföljelsen mot Falun Gong i Kina.

Låt mig till att börja med konstatera att det tyska underhusets arbetsgrupp för mänskliga rättigheter och humanitär hjälp, där jag själv är ordförande, sedan starten har betraktat yttrandefrihet, tros- och religionsfrihet som de mest grundläggande friheterna. Inom ramen för vår verksamhet för att främja dessa grundläggande friheter, har vi diskuterat och fördömt förtrycket mot Falun Gong, inklusive bristen på utövarnas friheter och rättigheter. Vi har gjort det i form av resolutioner i det tyska underhuset och även genom att skriva brev och i diskussioner med höga kinesiska tjänstemän inom kkp. Vi har också täta diskussioner med representanter för Falun Gong-utövare i Tyskland.

Vi tänker också utnyttja det kommande statsbesöket av den kinesiske presidenten som en möjlighet att peka på bristen på mänskliga rättigheter i Kina. Vi är djupt oroade av det stora antalet dödsdomar och förföljelser i Kina, det administrativa interneringssystemet, de statligt sanktionerade trakasserierna mot kristna grupper som inte registrerats inom kommunistregimen, situationen i Tibet och de långs strafftiderna och interneringarna av Falun Gong-utövare i slavarbetsläger.

Vi kommer även fortsättningsvis att göra allt i vår makt för att grundläggande fri- och rättigheter ska erkännas och tillåtas i Kina.

Vänliga hälsningar
[Underskrift]
Hermann Gröhe

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a31006-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.