Hemligheten med ett lyckligt äktenskap

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Det finns ett kinesiskt talesätt: “Om två personer är ämnade för varandra, kommer de att träffas och ingå äktenskap om de så bor tusen mil ifrån varandra.” Att ingå äktenskap är en sak, att få det att bestå är en annan. Hur man får ett äktenskap att bestå har alltid varit ett aktuellt ämne, liksom ett populärt forskningsområde inom det vetenskapliga fältet.

Enligt en rapport med titeln “Researchers Study Newlyweds” [Forskare studerar nygifta] som publicerades av Associated Press den 26 december 2005, “avser forskare vid Rochesters universitet att undersöka 800 nygifta i USA och Kanada för att ta reda på varför en del äktenskap är så lyckliga medan andra är fulla av trätor.” [1]

Det preliminära resultatet av deras forskning visar att ”om man ska trivas ihop inom ramen för ett äktenskap, beror framför allt på det vi fått lära oss redan i lekskolan: var snälla mot varandra.” [1]

BBC News rapporterade faktiskt om något liknande den 15 maj 2004. Enligt den rapporten som kallades “Newlyweds Advised to Lower Hopes” [Nygifta får rådet att sänka förhoppningarna] visade resultatet att “hemligheten med ett långt och lyckligt äktenskap är att inte ha för höga förväntningar.” ”Det verkar vara bättre att inte sikta så högt för att undvika besvikelser.” [2]

Så tidigt som 1998 publicerade forskare från Gottmaninstitutet resultatet från en närbesläktad undersökning. “[…] vänlighet, medkänsla och psykologisk trygghet hos sin partner är nyckelorsaker till att äktenskap kan lyckas.” [3]

Det verkar som om de olika forskningsresultaten har en sak gemensamt: vänlighet är lösningen för att lösa konflikter mellan två makar. När det väl kommer till kritan, varför skulle ett äktenskap inte kunna bestå om paret alltid i hjärtat tänker på den andres bästa?

Sanningen är den att det finns ett bra skäl till att man och hustru ingår äktenskap med varandra. Li Hongzhi, grundare av Falun Buddha Fa (eller Falun Gong), har gjort ett mycket tydligt uttalande om äktenskapet.

Li Hongzhi sade: ”Den förutbestämda ödesförbindelsen som människor oftast refererar till är den förutbestämda ödesförbindelsen till familjen, det vill säga den förutbestämda ödesförbindelsen mellan make och maka – det är vad människor oftast refererar till. I själva verket har jag talat om det förutbestämda ödesförhållandet mellan man och hustru förut. Detta är en vardaglig sak. Eftersom förutbestämt ödesförhållande diskuteras, ska jag tala om det. Hur formas det? I de flesta fall är det vanligen så här: I den förra livstiden gjorde en person en tjänst åt en annan person och den personen kunde inte betala tillbaka – kanske var han en ämbetsman på låg nivå eller så var han mycket fattig i det livet. Han hade stor nytta av tjänsten så han ville betala tillbaka den. Detta kanske då resulterade i en förutbestämd ödesförbindelse mellan man och hustru. Det kan också ha varit så att någon under den tidigare livstiden älskade någon annan eller de båda älskade varandra, men de hade inte någon förutbestämd ödesförbindelse och kunde inte bilda familj; då kunde det resultera i en förutbestämd ödesförbindelse mellan man och hustru i nästa livstid. Det är på grund av att en persons önskan är mycket viktig – vad du vill ha och vad du vill göra. Om du säger: ”Jag vill kultivera Buddha” då kanske en Buddha hjälper dig. Varför är det så? Denna enda tanke är verkligen dyrbar, för i en så svår miljö vill du ändå kultivera till en Buddha. Å andra sedan, om en person vill bli en demon, kan det heller inte förhindras. Hur skulle du kunna stoppa honom om han har bestämt sig för att göra dåliga saker? Han lyssnar inte på dig och insisterar på att göra dem. Så en persons önskan är mycket viktig.” (Från “Fa-föreläsning i New York” i Falun Buddha Fa: Föreläsningar i USA, ej officiell översättning.)

Referenser:
[1] Associated Press: Researchers Study Newlyweds
http://abcnews.go.com/Technology/wireStory?id=1442958

[2] BBC New: Newlyweds Advised to Lower Hopes
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3711255.stm

[3] The Gottman Institute: The Newlywed Study: Research Says ‘Active Listening’ Won’t Keep Couples Tuned-In for a Happy Marriage
http://www.gottman.com/research/news/detail.php?id=13

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.