Världsfokusering på koncentrationslägret Sujiatun - utövare utanför Kina exponerar kkp brutalitet

Så snart nyheten om koncentrationslägret Sujiatun som kkp etablerat för att förfölja Falun Gong-utövare exponerats för omvärlden, ledde det till omedelbara reaktioner bland människor i olika cirklar. Falun Gong-utövare utomlands agerade genast genom att undersöka och exponera den avskyvärda situationen för allmänheten via telefonsamtal, fax och internet.

Många utövare har ringt relaterade regeringsdepartement i Sujiatun och Shenyang. Några tjänstemän hävdade att de inte kände till situationen, en del frågade efter vilken media som hade rapporterat om fallet och andra sa att de inte ville kommentera saken.

En utövare ringde Sujiatuns hälsodepartement och berättade att det fanns ett koncentrationsläger som sålde människoorgan i staden. Kvinnan som svarade blev väldigt nervös och kopplade samtalet vidare till en annan man. Mannen förnekade gång på gång existensen av koncentrationslägret, utövaren hörde emellertid att han under samtalet kontaktade andra regeringsinstitutioner om telefonundersökningen.

En annan utövare ringde polisstationen Woniushi och frågade en polisman om han hade hört talas om koncentrationslägret Sujiatun. Utövaren sa, ”Jag har hört att ingen någonsin kommit ut ur lägret, är det sant?” Mannen som svarade sa, ”Jag har hört talas om lägret; vissa har lyckats komma ut därifrån.” Utövaren frågade igen, ”Var de som kom ut därifrån tjäntemän?” Mannen svarade, ”Nej, interner.” Utövaren frågade om belägringen av lägret. Mannen svarade att han inte kunna säga det över telefonen.

Utövare har också ringt till många ortsbor i staden. En dam som bodde på Xueliugatan i Sujiatun sa att hon aldrig hört talas om koncentrationslägret. En utövare berättade då om förföljelsen av Falun Gong-utövare för henne och hur de torterar utövare och säljer deras organ. Damen svarade att hon inte kunde tro att något så avskyvärt kunde hända. Utövaren frågade henne om hon hade hört talas om förföljelsen av Falun Gong och damen svarade ja, men att hon inte vågade prata om det.

En annan utövare ringde en tjänsteman på Sujiatuns 610-byrå. Mannen förnekade till en början lägrets existens. Utövaren klargjorde sanningen för honom och berättade om Hao Fengjun. En f.d. polis från 610 byrån som modigt exponerat fakta om förföljelsen för omvärlden. Utövaren beskrev också hur internationella människorättsorganisationer nu granskar koncentrasionslägret Sujiatun. Till slut tackade polisen utövaren om och om igen för den dyrbara informationen.

Senare kunde utövarna inte längre komma fram till polisstationerna utan allt de hörde var antingen musik eller röstmeddelanden så som, ”Välkomna till xxx meddelandebox”. Poliserna vågade inte längre svara på utövarnas telefonsamtal.

Förutom att exponera nyheten för kineser i fastlandskina har utövare även exponerat det för världssamfundet.

En taiwanesisk man sa att en av hans vänner hade åkt till kina förra året för att få en ny njure, och hans vän hade betalt 15,000 USD. Det var nästan omöjligt för honom att få en njure under hela sin livstid i Taiwan. Varför var det så lättillgängligt i Kina? När handeln om Falun Gong-utövares organ exponerades förstod han äntligen att affären var så smutsig och kopplad till så mycket ondska.

Samtidigt har utövares protester utanför kinesiska ambassader och konsulat runt om i världen också väckt mycket uppmärksamhet. Efter att ha hört talas om utövarnas hungertstrejksplaner har några San Francisco-bor ringt och sagt att de också vill delta i protesten mot kkp regimens brutalitet.

Falun Dafa Föreningen och WOIPFG (World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong) har båda skrivit tillkännagivanden den 10 mars. Falun Dafa Föreningen deklarerade, ” De som begått brott, det spelar ingen roll var de försöker gömma sig, de kommer med all säkerhet att ställas inför rätta.”

(Anm. kkp står för det kinesiska kommunistpartiet.)


Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/3/11/70713.html
Kinesisk version: http://minghui.ca/mh/articles/2006/3/11/122605.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.