Vi blir vad vi fyller oss med

För ett par månader sedan besökte jag en annan utövare. Vi hade ingenting att göra så vi satte oss i soffan och lyssnade på musik. Sångerna som kom ut ur radion var bra, men jag upplevde att de var dränkta i känslor och sentimentalitet. Jag har själv ställt undan min stereo sedan en tid tillbaka och sedan jag slutat lyssna på dessa saker har mitt sinnestillstånd förändrats och jag känner mig mentalt mer avslappnad, utan mycket känslor och sentimentalitet, med ett lugnt sinne.

Mästare Li skriver i "Att smälta in i Fa":

"En människa är som en behållare, fyller på något, då är det det här. Allt vad en människa ser med sina ögon och hör med sina öron är våld, pornografi och intriger i litteraturen, och strävan efter personlig vinning i den materiella världen, penningdyrkan, andra manifestationer av demon-natur, m m. Med huvudet fyllt med allt sådant är en sådan människa verkligen en dålig människa, oavsett hur han framstår."

Mästaren skriver vidare:

"Omvänt, om en människa tar emot mänsklighetens goda, traditionella tankar, vilka har varit förhärskande under årtusenden, och tror på ordentligt mänskligt uppförande och standard och fylls med alla bra saker, hurdant blir den här människans uppförande? Oavsett om den här människan visar det eller inte så är han en verkligt bra människa."

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.