Uppmaning om att undersöka Liu Dejuns dödsfall

Liu Dejun var 51 år och en pensionerad arbetare från Xinlongtais gästhus vid Liaohes oljefält i staden Panjin, Liaoningprovinsen. Han förföljdes många gånger för sin utövning av Falun Gong.

Den 30 maj 2001 beordrade ledaren för 610-byråns prospekteringsbyrå vid oljefältet, Wang Yuoshan, flera poliser att arrestera Liu och ta honom till Panjin omskolningsläger. De genomsökte dessutom hans hem.

I maj 2002 förde Wang Youshan flera poliser till Lius bostad. De påstod att de letade efter någon och försökte att genomsöka huset utan tillåtelse. Till en början gjorde de ett misslyckat försök att bryta upp dörren. Därefter kom de med helikopter och bröt sig in i huset genom ett fönster.

Vid fyratiden på morgonen den 30 juli 2002 omringades bostaden på nytt och övervakades till på morgonen den 31 juli. Liu flydde med hjälp av upprätta tankar. Senare tvingades han att leva utan tak över huvudet för att undvika att bli arresterad.

Lius pension hade dragits in sedan i september 2002. Gasen och strömmen till bostaden stängdes av och hustrun och barnen kunde varken fortsätta att bo kvar eller sälja huset.

När polisen upptäckte att Liu hyrde ett hus på en annan plats arresterade de honom den 25 maj 2005. På morgonen den 12 juli fick familjen ett meddelande om att Liu Dejun hade avlidit på Panjings interneringscenter. Familjen hade ingen aning om när och på vilket sätt han avlidit. De bekräftades att Liu Dejun fortfarande var vid liv den 11 juli. Han fördes iväg av Panjins interneringscenter klockan nio på morgonen. Liu var förmögen att gå den här dagen men rapporterades sedan som avliden morgonen därpå. Polisens uppgifter stämmer inte överens när det gäller vilken plats som Liu avled och det gör omständigheterna kring dödsfallet ännu mer misstänkta.

Lius anhöriga fick inte vara med under obduktionen men doktorn förklarade efteråt att Lius magslemhinna var ganska tunn och att han svultit och haft en del sjukdomar, däribland magsår.

Förövarna under förföljelsen:

Wang Yuoshan, director of the 610 Office of Liaohe Oil Field Prospecting Bureau: 86-0427-7801610 (home), 86-0427-7821140 (office)

Kuang Yemao, male, 52, deputy director of Oil Field Police Station National Security Team , male, lives in Shengli District number 1-2-502: 86-0427-7808093 (home), 86-0427-7830610 (office)

Wei Guobao, deputy director of Liaohe Oil Field Police Station: 86-0427-7802135 (home), 86-0427-7808111(office)

Yu Changhe, director of Panjin Police Station: 86-0427-2821974 (office)

Zhou Laixin, national security officer of Panjin City Police Station: 86-0427-2838165 (home), 86-0427-2810214, 86-0427-427-2832857 (office)

Guo Xinwen, party secretary of Panjin City: 86-0427-427-2822182 (office)

Panjin Third Detention Center: 86-0427-2882529

Panjin Third Detention Center Director's office number: 86-0427-2883700

Panjin Detention Center

Office number: 86-0427-3881593, 86-0427-3881512

Director's office number: 86-0427-3881641

Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/12/73157.html
Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/25/126061.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.