Zheng Dejun förföljs på Shayangs arbetsläger i Hubeiprovinsen

Falun Dafa-utövaren Zheng Dejun är olagligt fängslad på Shayangs arbetsläger i Hubeiprovinsen. Sedan i juli 2005 har man utsatt honom för allvarlig tortyr. Lägret förbjuder de anhöriga att träffa honom och föräldrarna har inte hört något från honom på nästan ett år.

Zheng Dejun, 29, arbetade på Hubei Yichang City Gezhouba Foundation Company. När förföljelsen inleddes, den 20 juli 1999, var han en av de första som åkte till Peking för att vädja. Under den andra halvan av 1999 dömdes han till tre års tvångsarbetsläger och när han släpptes under den andra halvan av 2002 sändes han direkt till sjukhusets akutavdelning. Han kunde inte gå så föräldrarna fick bära honom på ryggen.

I slutet av 2002 arresterade polisen och den tidigare arbetsplatsens säkerhetsavdelning återigen Zheng Dejun på hans nya arbetsplats. Han hölls olagligt internerad och misshandlades av ledaren Zhang och fångarna på häktet. Därefter dömdes han olagligt till tre års tvångsarbete.

Zheng Dejun samarbetar inte med ogärningsmännen på Shayangs arbetsläger. Han har utsatts för omänsklig tortyr av vakterna och internerna och misshandlades i ett litet rum, berövades sömn osv. Föräldrarna fick åka långt för att hälsa på Zheng Dejun men tilläts ändå inte att se honom när de kom fram. Vakterna hotade till och med att fängsla föräldrarna.

I juli 2005 förlängde arbetslägret strafftiden med sex månader då Zheng Dejun inte ville ropa sitt namn, rapportera sitt nummer eller sjunga Kkp:s nationalsång. Han har hållits olagligt fången i ett litet rum sedan dess och berövats sömnen samt misshandlats.


Kontaktinformation:

Hubei Province Judicial Bureau: 86-27-87824897


Shayang Labor Camp:

Zhang Xiuming, director of the third branch: 86-724-4066263
Huang Dongtao, director: 86-13971847315
Fang Huakun, camp office: 86-724-4066566


Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/22/73601.html
Kinesisk version: http://minghui.ca/mh/articles/2006/4/24/125929.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.