Flera utövare avlider som följd av trakasserier, förnedring och förföljelse på Xishans kol- och elektricitetsgrupp

Under de senaste sju åren har tjänstemän på Xishans kol- och elektricitetsgrupp i staden Taiyuan i Shanxiprovinsen följt Jiang Zemins regims order och förföljt Falun Gong-utövare. De vill att alla partimedlemmar ska ta avstånd från Falun Gong. De utövare dessutom påtryckningar mot utövarnas arbetsplatser för att de ska förfölja dem. De anhöriga blandas in i förföljelsen och till exempel förlorar utövarnas barn rätten att bli befordrade och deras löner och förmåner dras in.

Den 66-åriga Hao Zhaolin började att utöva Falun Gong 1998 och strax därefter försvann hennes sjukdomar. När förföljelsen inleddes 1999 sände Xishans kol- och elektricitetsgrupp folk för att trakassera, förnedra och hota henne. De utövade påtryckningar för att hon skulle sluta utöva. Hoten satte djupa spår hos Hao och hon led både fysiskt och psykiskt. Hon avled den 19 september 2003.

Lin Mingzhong arbetade på Xishans kol- och elektricitetsgrupp. I slutet av år 2000 åkte han till Peking för att vädja för Falun Gong. När han återvände hem internerades han på Taiyuans tvångsarbetsläger där han torterades tills dess han var döende. Först då släppte de honom mot medicinsk borgen. Han avled i augusti 2005, vid 68 års ålder.

Utövaren Zhang Bin arbetade på kommunikationsdivisionen inom Xishans kol- och elektricitetsgrupp. I slutet av 2005 utövade bland annat arbetsplatsens kommittésekreterare, Gao Rong, påtryckningar mot kommunikationsdivisionens chef för att han skulle tvinga Zhang Bin att ge upp utövningen. Divisionschefen sade åt Zhang Bin att alla hatade honom för hans utövning för att på så säyy slutföra uppdraget. Detta fick som följd att Zhang Bin mådde mycket psykiskt dåligt. Han avled den 25 april 2006 och blev bara 38 år.

Några dagar efter Zhang Bins bortgång började bl a Gao Rong att utöva påtryckningar mot Geologidivisionen inom kol- och elektricitetsgruppen och bad den ansvarige att försöka tvinga deras utövare att sluta utöva Falun Gong, annars skulle hela divisionens löner dras in.

Gao Rong: 86-351-6126109 (Office), 86-351-6215630 (Home), 86-351-6216360
Deputy Party Committee Secretary office: 86-351-6215670
Communication Division director: 86-351-6215004 (Office)
Communication Division deputy director: 86-351-6215198 (Office), 86-351-6215398 (Office)

Geology Division director: 86-351-6215070 (Office)
Geology Division deputy director: 86-351-6215060, 86-351-6215080 (Office)
Drilling Company director: 86-351-6215951 (Office)
Drilling Company deputy director: 86-351-6215851 (Office)


Översatt från: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/17/73389.html
Kinesisk version: http://minghui.ca/mh/articles/2006/5/10/127318.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.