EU  |  Webb

Vice talman i EU-parlamentet stödjer avhoppen från kkp

HONGKONG – Edward McMillan-Scott, vice talman i EU-parlamentet, åkte på en tredagars resa ”för att utforska sanningen” i Kina den 21 maj. Därefter sade han på en presskonferens i Hongkong att den kinesiska kommunistregimen har varit samma under det senaste årtiondet. Han beskrev den som fortfarande ”brutal och omänsklig” och ”ett system som förövar kränkningar avsiktligt”. Dessutom sade han att kommunistregimen måste upplösas. Vicepresidenten hoppas att alla medlemmar kommer att träda ur partiet, eftersom han anser att några miljoner människor inte är tillräckligt.

Kkp har fortfarande inte ändrats

1996 tilldelade EU-parlamentet Edward McMillan-Scott ett särskilt uppdrag att undersöka de diplomatiska förbindelserna och rapportera om den strategiska relationen mellan EU och kkp. Han var överraskad att den kinesiska regimen var fortfarande samma som för tio år sedan.

”Den kinesiska regimen är fortfarande ett system av illdåd, tvångsvälde och religiös intolerans. Det finns ingen yttrandefrihet, pressfriheten är begränsad och religionsfriheten är allvarligt nedtryckt”, sade McMillan.

Enligt McMillan-Scott, lever 1,2 till 1,3 miljoner människor fortfarande utan frihet. Många länder har lämnat systemet med enpartidiktatur men enbart Kina verkar omfamna det.

På presskonferensen i Hongkong den 24 maj träffade McMillan-Scott många diplomater, experter, akademiker, frivilligorganisationer och enskilda. Han valde också att träffa Falun Gong-utövare för att förstå mer om kkps förföljelse av Falun Gong. Han kommer att avslöja specifika detaljer på ett seminarium på lördag.


Sanningen om förföljelsen av Falun Gong-utövare

I Peking, mötte McMillan-Scott några Falun Gong-utövare som vittnade om förföljelsen av Falun Gong-utövare. De bekräftade att förföljelsen består av en rad förtryckande åtgärder och orättvisa behandlingar, inkluderat olaglig häktning, misshandel och tortyr. Sådana brutaliteter har använts för att förfölja gruppen som den kinesiska kommunistregimen har stämplats som en ny inre fiende.

Han sade även att Falun Gong, en ny religiös rörelse, har blivit en betydelsefull faktor i det politiska maskineriet men det är den kinesiska kommunistregimen, och inte Falun Gong, som har framkallat detta. McMillan-Scott sade att, som katolik har han ingen särskild ställning gentemot Falun Gong, men han beundrar kraften i den religiösa tron när det gäller värdet och förbättringen av det mänskliga livet. Religioner förespråkar fred och harmoni, vilket är precis motsatsen till det som kommunismen förespråkar.


Falun Gongs betydelse bör inte underskattas

McMillan-Scott var intresserad av att möta Falun Gong-utövare eftersom han tror att Falun Gong är alltför viktig för Kina, för att kunna förbises. ”När de berättade för mig om sina erfarenheter, kände jag mig mycket ledsen, inte bara för deras skull utan också för varje religiös grupp som förföljs av den kinesiska kommunistregimen”, sade McMillan-Scott.

Han sade uppriktigt att det inte kan bli någon riktig diskussion om mänskliga rättigheter i Kina, eftersom det inte alls existerar några mänskliga rättigheter i Kina. Han sade att det kinesiska kommunistpartiets struktur inte tillåter någon organisation eller rörelse att växa utanför ramen för enpartisystemet. Han tror att det pågående intresset för att avsäga sig ifrån kkp är mycket viktig för Kinas framtida utvecklingen.

McMillan-Scott kunde inte säga säkert ifall det rapporterade antalet utträden från det kinesiska kommunistpartiet är verkligt, men ifall det är, så är det långt ifrån tillräckligt. ”Jag hoppas att medlemmarna i kkp kommer att riva sönder sina partibevis så fort de förstår sanningen”, sade han.

McMillan-Scott kommer att fortsätta tala öppet om Kina-frågan efter det att han lämnar Kina. Han tror att direkta aktioner är viktiga och ibland är det nödvändigt att göra välbetänkta och välorganiserade åtgärder för att stödja och tala för olagligt häktade eller fängslade minoriteter, och låta dessa autokratiska regimer veta att deras illgärningar inte kan tolereras.

“Innan de Olympiska Spelen 2008, behöver organisationerna för mänskliga rättigheter i världen förena sina krafter och fokusera på Kinas kommunistregim, eftersom, trots allt, är det den största och mest hårdföra regimen som fortfarande kvarstår i världen”, sade McMillan-Scott.


Källa: http://www.epochtimes.se/articles/2006/05/26/9131.html
Kinesisk originalartikel: http://www.epochtimes.com/gb/6/5/25/n1329115.htm

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.