Presskonferens om religionsfrihet i Kina i EU-parlamentet

Den 30 maj 2006 hölls en presskonferens om trosfrihet i Kina ur ett globalt perspektiv i EU-parlamentet. Konferensen leddes av Simon Coveney, talesman för mänskliga rättigheter inom EEP-ED partiet i EU-parlamentet och konferensen organiserades av Mänskliga Rättigheter utan Gränser, Tibets vänner, Uhigurernas världskongress, den Internationella föreningen för Mänskliga Rättigheter (Hong Kong Watch), den belgiska Falun Dafa-föreningen m.fl. Organisatörerna bad den kinesiska regeringen att tillåta FN:s specialrapportörer att undersöka Kina i frågan om trosfrihet och titta på tvångsarbetslägren där man håller troende människor fängslade.

Presskonferensen om trosfrihet i Kina ur ett globalt perspektiv

Olika förföljda grupper i Kina hade bjudits in till presskonferensen för att vittna om det kinesiska kommunistpartiets ohyggliga brott och grymma förföljelse mot religioner, trossystem och mänskliga rättigheter. Vittnade gjorde både Falun Gong-utövare, Tibetanska nunnor och Uighurer.

Falun Gong-utövaren Chen Ying exponerar förföljelsen på Kinas tvångsarbetsläger

Edward McMillan-Scott, vice talman i EU-parlamentet, deltog i presskonferensen. När han hade lyssnat på Falun Gong-utövaren Chen Yings vittnesmål sade han, "Förra veckan var jag i Peking och träffade Falun Gong-utövare som hade varit inspärrade. Jag fick mycket klart för mig hur de hade blivit torterade. Anklagelserna om organstölder från och försäljning av Falun Gong-utövares organ är allvarliga. EU-parlamentet borde inleda en undersökning och jag anser personligen inte att de Olympiska Spelen ska hållas i det här brutala landet."

När Simon Coveney hade lyssnat på Chen Yings berättelse sade han, "EU har knutit fler och fler kontakter med den kinesiska kommunistregimen via olika kanaler, särskilt inom affärsvärlden och handeln, eftersom Kina är EUs största handelspartner. Angående den berättelse som vi nyss fått lyssna till så skall vi känna oss ansvariga. Det är EUs ansvar och vi får inte glömma respekten för de mänskliga rättigheterna och en mänsklig värdighet. Vi kommer att försöka göra vårt bästa åt människorättsituationen i Kina, eftersom det är vårt ansvar."

Simon Coveney, talesman för mänskliga rättigheter inom EEP-ED partiet i EU-parlamentet, fungerade som ordförande under presskonferensen


En tibetansk nunna, Amdol Lahmo, berättar om den förföljelse hon genomlidit

Uighurernas representant sade, "Efter att den kinesiska kommunistregimen började att styra över Xinjiang Uighur 1949, har uighurerna tvingats leva i små separata områden och de har inte fått ha sin egen tro. Uighurernas barn tvingas acceptera ett utbildningssystem i Marxistisk stil. 54 000 uighuriska präster blev olagligt arresterade och fängslade på tvångsarbetsläger för omskolning och 29 000 kyrkor stängdes."

Intervju med Andre Buyse, vice-ordförande för den franska journalistföreningens belgiska kontor

Efter presskonferensen intervjuade vi Andre Buyse, vice-ordförande för den franska journalistföreningens belgiska kontor, som har varit i Kina sexton gånger. Han beklagade sig över människorättsituationen i Kina. Efter att ha lyssnat till vittnesmålen sade han, "I Kina ser vi att människor inte har någon verklig frihet. Det är beklagligt hur den kinesiska kommunistregimen bemyndigar två katolska biskopar som inte har fått erkännande från Vatikanen och hur den förtrycker Falun Gong-utövare och andra troende. Jag hoppas att massmedia kan visa på fakta om det här."

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a33491-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.