Vilken slags människor hör hemma i Gudarnas världar?

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

På grund av att de känner en sådan smärta i sina hjärtan börjar många gråta när de ser Falun Gong-utövares lidande och fotoutställningar. Jag minns ett reportage som sade att en man började gråta efter att ha sett en fotoutställning och hört om förföljelsen av Falun Gong. Han lämnade platsen gråtande men återvände strax, varpå han började gråta igen.Jag blir rörd när jag hör om sådana händelser och blir rörd av de som gråter för Falun Gong.

Falun Gong-utövares tro och ihärdighet i principerna Sanning, Godhet och Tålamod, deras starka vilja trots förföljelsen, deras insisterande på att förklara sanningen och den smärta de går igenom får mig ofta att gråta.


Många människor vaknar gradvis upp men det sprids samtidigt en likgiltighet runtom i världen.

Speciellt efter att det kinesiska kommunistpartiets underjordiska koncentrationsläger där man stjäl Falun Gong-utövares organ avslöjades så gavs världens människor åter en chans att välja. En sådan brutal tragedi gav en chans till alla människor att välja mellan bli räddade eller falla. ”Lammets blod” testade hur mycket vänlighet och känsla för rättvisa som fanns kvar hos den människan och om de var värdiga att bli räddade och få ett nytt liv.

Nu för tiden känner människor överlag till det lidande och den ära som gavs till Jesus lärljungar. Men man tenderar att i allmänhet se det som ett historiskt referat och bryr sig inte om att försöka förstå vad som händer idag. I en period när folks tro redan är stor och allmänt accepterad så är det lätt att respektera och prisa den. Men om man i en tid då människors tro var relativt liten och växande så är en persons attityd gentemot den ytterst värdefull.

Jesus sade till den gråtande kvinnan, ”Döttrar av Jerusalem, gråt inte för mig, men gråt för er själva och för era barn.” (Lukas 23:28)

När Gud använde fyra plågor för att förstöra Rom, när Gud använde brinnande flammor för att straffa de syndiga städerna Sodom och Gomorra, när Gud använde en stor flod för att dränka allt lågt land så lärde sig människor kostnaden av förfall och likgiltlighet. Men under kommande decennier så började människor normalt betrakta dessa historiska varningar som avlägsna sagor.

Men vilken slags människor bör tillåtas i Gudars världar?

När Jesus hängdes upp på korset hängde två fångar bredvid honom. Den här historien speglar situationen för världens människor.

Medan en av dem skrattade åt Jesus sade den andra, ”Den här mannen har inte gjort någonting” och han sade till Jesus, ”Herre, minns mig när du kommer till ditt kungarike”, och Jesus sade till honom, ”Sannerligen jag säger dig, idag skall du vara med mig i paradiset.” (Lukas 23:41-43)

Denna fånge hade inte förlorat sin sanna natur ens när han själv led. Hans vänlighet och tilltro till Jesus gav honom äran av att få stiga upp till himlen.

Vilka människor hör då hemma i gudarnas världar?

Vi behöver inte prata om poliser som assisterar dåliga människor i deras onda handlingar, handelsmän som struntar i moral för egen vinning, läkare som stjäl organ från levande människor, lärda och specialister som lystrar till smicker eller lojala partitjänstemän som bär bestens märke och vägrar göra sig av med det.

De som har gråtit för utövare, vädjat för dem och delat deras börda – dessa människor kommer att bli räddade. Deras synder har rensats eller reducerats genom deras tårar och handlingar. De visade gudarna den Buddha-natur som finns kvar i deras hjärtan vilket skakat tio riktningars vägar. De har visat att de är varelser som är värdiga att stiga upp.

De människor som gråtit för och stöttat utövare är verkligen värda att värdesättas.

* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a33461-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.