Huang Yanli förföljdes till döds i Nanjings kvinnofängelse, Xue Shuyu och några andra befinner sig i ett kritiskt tillstånd

Nanjings kvinnofängelse har sex områden för internering och det finns Falun Gong-utövare i samtliga områden. Sedan oktober 2005 har 610-byråer över hela Jiangsuprovinsen underkontor i Nanjings kvinnofängelse för att inleda en ny omgång med ”transformation” av Falun Gong-utövare.

Den knappt 40-åriga Huang Yanli internerades i område 5. Hennes sjukdom som botades när hon började utöva Falun Gong, kom tillbaka i fängelset. Fängelseledningen brydde sig inte om att låta en läkare undersöka henne, eller släppa henne mot medicinsk borgen, utan höll henne inspärrad till hon låg för döden. Huang avled bara några dagar efter att de slutligen släppte henne.

Xue Shuyu, en kvinna i 30-årsåldern, arbetade tidigare som ingenjör i Changzhou i Jiangsuprovinsen. Zhang Yuhua, 40 år, arbetade som lärarinna vid enheten för utländska språk. Båda två hölls internerade i Nanjings kvinnofängelse och utsattes för förföljelse och hjärntvätt i isolering. De hölls inlåsta var för sig i en liten byggnad under närmare ett halvår.

Song Weijuan, en Falun Gong-utövare från Nanjing, dömdes till tio och ett halvt års fängelse. Hon blev mycket svag till följd av den långvariga förföljelsen och kontinuerliga tvångsarbetet och gavs ingen möjlighet att återhämta sig eller få vård. Hennes tillstånd är för närvarande kritiskt.

Wu Di, en omkring 30 år gammal Falun Gong-utövare från Suining i Suizhou, hölls internerad i område 4 och har utsatts för så brutal förföljelse att hon nu lider av svåra psykiska problem.

Några av vakterna är särskilt hänsynslösa: Meng Tianzhu, Huang Fengying, Qian Zhi med flera, som bär ansvaret för den brutala behandlingen.

Nanjings kvinnofängelse:

Adress: Ningshuang Road, Tiexinqian Town, Yuhuatai District
Nanjing, Jiangsu Province 210012
Telefonnummer: 86-25-52353911

Direktör: Mao Jun; politisk kommissarie: Wu Xiaofeng
Sekreterare för kkp:s disciplinära kommitté Song Changqing
Ledare för bevakningsenheten: Liu Weizhen
Vakt: Meng Tianzhu
Ledare för område 6: Ye Ning
Ställföreträdande ledare för område 6: Qiu Tong, Gong Xianghong.

Område 2: 86-25--52353952;86-25--52353942;86-25--52352204
Vakt vid område 2: Han Yanmei
Vakter: Zheng Mingfang, Liu Xiaohui, Zhao Lili, Zhou Yunfei, Xue Jianchang, Mao Qinhua, Shang Shu och Wang Tinglan.


Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/6/9/74289.html
Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/2/129434.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.