Om ambitioner

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Våra förfäder gav stor akt på att beslutsamt hålla fast i sina mål genom sina liv. Zhuge Ling, den ökände rådgivaren åt Liu Bei, en kung under De tre kungadömenas period sade: ”Genom att ha ett ädelt mål kan man överkomma svårigheter, eller ens egen svaghet för stunden, och fortsätta mot det etablerade målet.” Gång på gång besteg våra förfäder höga berg för att titta ut långt bort och uttrycka deras ädla ambition. Konfucius besteg Östra berget och insåg att hans land, Lu, var litet. När han besteg Tai-berget, insåg han att världen var liten. Endast genom att stå högt uppe kan man se långt bort. Endast genom att ha ädla ambitioner och åsidosätta tillfällig förlust eller vinst, kan man få storartad inspiration.

Konfucius sade: “Vem som än söker kunskap bör ha välvilliga och rättfärdiga mål. Om man skäms över att ha knappt med mat eller risiga kläder, då är man inte värdig att diskutera denna fråga.”

Våra förfäder sade också: “Var glad över att leva ett enkelt liv.” Konfucius suckade en gång med ånger och sade: ”En man med ädel karaktär söker Tao, inte mat”, och ”En ädel person oroar sig för Tao, inte över att vara fattig.” Yan Yuan, den elev som Konfucius var mest stolt över, var lycklig över att att leda ett enkelt liv och koncentrerade sig på att vara en flitig lärd person. Konfucius lovordade honom ofta och sade: ”Han (Yan Yuan) har bara en skål för att bära ris i och en skopa för att dricka vatten och han lever i ett enkelt och förfallet hus. Men han har aldrig förlorat glädjen under tiden han söker efter Tao.”

“Lunyu”, i Analects of Confucius förkunnar: “Den som söker kunskap bör vara ståndaktig och fortsätta sökandet med en orubblig beslutsamhet. Det är på grund av att han har ett stort ansvar och behöver gå långt.” Förkunnandet gjordes av Ceng Can, en elev till Konfucius. Han förklarade sitt påfund genom att säga: ”Det är ens eget ansvar att bringa lite mänsklighet till världen. Är inte detta ett stort åtagande? Man måste göra stora bemödanden tills man dör. Är inte vägen i allra högsta grad vidsträckt?” Bland Konfucius elever, sades det om Ceng Can att han hade ett lättsamt temperament. Hans ord rörande ämnet var emellertid både kraftfulla och genomträngande och uttryckte hans envisa strävan efter ideell moral och karaktär.

Zhuge Ling sade en gång: “En person bör ha en vidsträckt beslutsamhet. Om man inte är tyst i sinnet och tom på begär, kan han inte etablera beslutsamma och vidsträckta ambitioner. Om man inte kan avlägsna distraherande tankar kan han inte planera framåt.” Han använde dessa ord ofta när han undervisade sin son. De betraktas som ett paradigm för kultivering av ens moraliska karaktär.

En person som är förblindad av girighet är oförmögen att ha höga ambitioner. Om ens sinne är rastlöst kommer han inte att erhålla några genomträngande insikter. Endast folk som är likgiltiga inför ryktbarhet och rikedom kan ha höga ambitioner. Endast genom ett lugnt sinne kan man få djupa insikter. Ädla ideal tar en långt bort från världslig girighet. Djupa insikter kommer ofta från tysta sinnen. En ädel personlighet upprätthålls i normala förhållanden till sig själv och andra, och förädlas oavbrutet i stillheten, utan begär efter ryktbarhet och rikedom.

Våra förfäder sade: “Där det finns en vilja, finns det en väg” (från Gengyan Biographies, slutet av Handynastin (947-950). Detta innebär inte att man kan sitta och vänta på framgång så fort som man har etablerat en hög ambition. Framgång kräver både en oavbruten ansträngning och beslutsamhet. Utan någon ansträngning blir en hög ambition bara ett luftslott. Jian Zhen, en framstående munk i Tangdynastin, gjorde en resa på havet mot Japan för att sprida Buddhistisk Dharma. Hans fem första försök resulterade i svårigheter och misslyckanden. Men han gav inte upp och nådde slutligen Japan det sjätte försöket. Till slut grundade han Vinaya-disciplinen i Japan.

Su Shi, en berömd skribent under Songdynastin, sade en gång: “För att åstadkomma något av vikt, är det väsentliga att ha både talang och viljestyrka.” Det finns många gamla talesätt som uppmuntrar folk att ha höga ambitioner från barndomen. Ett talesätt är till exempel: ”En beslutsam person når framgångar oavsett ålder. Det är fruktlöst att leva för att bli hundra år utan en ambition.” Ma Yuan, en berömd general i Handynastin, sade att han inte hade någon stor ambition i barndomen, men han bemödade sig själv med idén ”ju större motgång, desto starkare vilja, vinsterna kommer med åldern”. Under åtskilliga slag, etablerade han lovordade militära framgångar.

Det i allra högsta grad viktig för en person att etablera en långvarig ambition. Men ambitionen måste rätta sig efter moral och rättrådighet om personen vill nå ett högt och moraliskt rike.

Översatt från: http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4027

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.