Stornoway Today: Kampanj för att stoppa organskörden kommer till Western Isles den 28 juni 2006.

Följande artikel publicerades den 28 juni 2006 på Stornoway Today’s webbsida:

En mångfald av källor har i år lagt fram bevis på att det existerar läger i Kina där man tar bort fångarnas organ medan de fortfarande är vid liv.

För att stoppa organskörden kommer Yu Yu Williamson att besöka Western Isles nästa vecka och be om stöd från lokalbefolkningen för att fördöma denna allvarliga kränkning av mänskliga rättigheter i Kina.

Williamsons fru kommer att ha med sig en petition till orterna Lewis och Harris som ber den brittiska regeringen att stödja undersökningen av denna fråga.

Petitionen fastslår. ”I början av mars 2006 har en mångfald av källor och journalister lagt fram bevis på att det existerar läger i Kina där tillfångatagna Falun Gong-utövare (fredlig meditationsövning av Buddha-skolan) och andra samvetsfångar får sina organ borttagna medan de fortfarande lever. Organen säljs sedan i vinstsyfte till medicinska inrättningar inne i och utanför Kina för att användas till organtransplantationer och forskning.”

”Vi undertecknade uppmanar Premiärministern och Storbritanniens regering att kraftfullt döma denna organskörd, vidta åtgärder för att stoppa sådan slakt, försäkra att sådana organ inte kommer in i Storbritannien och be de Förenta Nationerna och andra internationella organisationer att undersöka dessa, av det kinesiska kommunistpartiet (KKP) utförda, allvarliga kränkning av mänskliga rättigheter mot Falun Gong-utövare ”

Amnesty International rapporterade organskörd från fångar i omfattande skala så långt tillbaka som till år 1993. År 1994 Human Rights Watch bidrog också med bevis som krävde undersökning som inkluderade text från regeringsbeslut i frågan.

1998 drog ett tyskt dialysföretag för njurar, Fresenius Medical Care AG, sig tillbaka från Kina och hävdade att kinesiska militära tjänstemän hade förmodligen gjort det till en omedveten medbrottsling vid försäljning av organ från avrättade fångar till välbärgade utlänningar. Samma år antog EU-parlamentet en resolution där man fördömde organförsäljningen från avrättade fångar.

Ökningen av den omänskliga verksamheten skedde 1999 när det kinesiska kommunistpartiets (KKP) dåvarande ledare, Jiang Zemin, förbjöd Falun Gong och gav direkta order om att ’förstöra deras rykte, ruinera dem ekonomiskt och förgöra dem fysiskt’.

Williams avslöjade: ”Sedan förbudet började, har dessa tiotals miljoner människor placerats utanför lagens skydd i Kina. De har vägrats utbildning och socialt stöd, de har avskedats från sina jobb, fängslats utan rättegång och torterats i tvångsarbetsläger där Falun Gong-utövares död ’räknas som självmord’. Många utövare som fängslas vägrar uppge sitt namn och personliga detaljer i rädsla för att dra in sina familjer, vänner och kollegor.

”Dessa situationer gör Falun Gong-utövarna särskilt utsatta eftersom regimen kan ta bort deras organ utan att man håller dem ansvariga för handlingarna. Offrens familjemedlemmar har inget sätt att få veta vad som händer och när det är för sent, finns det ingen laglig utväg”.

När Storbritanniens transplantations förening (BTS =British Transplantation Society) stod inför ökade bevis fördömde den offentligt den 19 april 2006, verksamheten av avlägsnande av organ från avrättade fångar utan medgivande, som en ’oacceptabel’ kränkning av mänskliga rättigheter.

Williams tillägger: ”Enligt kommunistregimens officiella statistik fanns det endast 78 levertransplantationer i Kina mellan 1991 och 1998. Sedan regimen började förfölja Falun Gong år 1999 ökade antalet levertransplantationer med raketfart från 118 år 1999 till över 3000 år 2003. Denna ökning under en tid då den stora förföljelsekampanjen skedde är förmodligen inte ett sammanträffande.”

Omedelbart efter mötet förra månaden med två Falun Gong-utövare i Peking (en av dem hålls efter detta under husarrest, den andra har inte hörts av sedan dess), Edward McMillan-Scott, vice-ordförande i EU-parlamentet, avslöjade: ”Utövarna som jag träffade i Peking berättade för mig om deras och deras hustrurs fångenskap, om den speciellt stränga behandlingen som de led av, inklusive förlust av sömn, degraderande och förnedrande straff och slående. En sade att han kände till 30 medutövare som hade slagits ihjäl. De kände till organskörden – en hade sett en väns lik och en medutövare efter det att deras kroppsdelar hade tagits bort.”

Fastän namn kan läggas till ’Online petition’ på http://petition.fofg.org.uk/organharvesting/, hoppas Williamson att hennes besök till Western Isles kommer att hjälpa lokalbefolkningen att förstå situationen i Kina och stödja hennes sak.
.
”För att få stopp på denna omänskliga verksamhet skulle jag vilja vädja i Lewis och Harris för att be den brittiska regeringen att stödja undersökningen av denna fråga. Jag kommer att stanna i Harris från den 3 juli till den 8 juli. Den 5 juli kommer mina vänner och jag att vädja i Tarbert och den 6 juli vill vi vädja i Lewis.”

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a34038-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.