BELGA: Kina skyldigt till olaglig organhandel

Detta är en artikel som belgisk nyhetsbyrå BELGA har publicerat angående Kilgour och Matas-rapportens publicering. Texten användes som bas till flera nyhetsartiklar som publicerades den 13 juli 2006 på webbsidan av följande tidningar i Belgien: De Morgen, De Standaard, De Gazet van Antwerpen, Het Belang Van Limburg, Het Laatste Nieuws

Den 13 juli 2006: Kina är skyldigt till olaglig organhandel (rapport)

Bryssel den 13 juli (BELGA): Sedan 1999 har Kina verkställt dödsstraff till ett okänt antal anhängare av den andliga rörelsen Falun Gong på olika ställen i landet, särskilt på sjukhus, tvångsarbetsläger och fängelser.

Utan skriftligt medgivande har deras vitala organ sålts till högt pris till utlänningar.
Detta påstår David Kilgour, tidigare kanadensisk medlem i parlamentet och David Matas, en internationell advokat för mänskliga rättigheter.

Man har vetat en ganska lång tid att Falun Gong med sina 70 miljoner anhängare förföljs brutalt i Kina. Utövarna från den förbjudna andliga rörelsen, som baseras på buddistiska principer av ren kropp och rent sinne, sägs vara brutalt torterade i tvångsarbetsläger. Medlemmarna i EU-parlamentet har redan eftertryckligt och skarpt kritiserat denna fråga.

Kilgour och Matas baserade sina oberoende rapporter på otaliga vittnesmål från Kanada, Australien, Frankrike och USA, både anhängare och icke-anhängare av Falun Gong. Utredarna har också publicerat diskussioner med läkare och kirurger i sjukhus och fängelser. De dödade offrens antal är ännu okänt men sägs vara i tusental.

Kina har redan tillbakavisat Kilgours rapports på grund av att den inte skulle vara pålitlig. Kilgour understryker emellertid att deras utredning inte har finansierats av en tredje part eller att de fått hjälp av Falun Gong. Edward McMillan-Scott, vice-ordförande i EU-parlamentet, har på likartat sätt utfört en undersökning i Peking om olaglig organhandel. Han pratade med olika offer från arbetsläger. ”Det ökar mer och mer, miljoner av kineser är fortfarande rädda att avslöja sig själv som anhängare till Falun Gong” säger McMillan-Scott.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.