Tyskland: Falun Gong-utövare i Mannheim samlas för att fördöma KKPs brott

Lördagen den 22 juli 2006 samlades Falun Gong-utövare i Mannheim för att exponera det kinesiska kommunistpartiets (KKP) förföljelse mot Falun Gong-utövare. De iscensatte KKPs organstölder från levande människor och visade den tortyr där utövare är inlåsta i burar samt en bildutställning för de förbipasserande. Utövarna hade dessutom namnlistor att skriva på för att ta avstånd från förföljelsen.

Iscensättning av KKPs tortyrmetoder Uppmaning om ett slut på KKPs ohyggliga metoder

Många stannade till och tittade på anti-tortyr utställningen och lyssnade till talen om förföljelsen. De chockerades över de fakta som presenterades och skev på namnlistorna för att fördöma brotten.

Det var väldigt varmt den här dagen. En tysk kvinna sade beundrande till mig, "Kvinnan i buren är verkligen otrolig. Det är så varmt. Hur kan hon stå ut?" Jag svarade, "Kvinnan i buren är med i ett skådespel om tortyrmetoderna i Kina, den verkliga situationen där är än värre. Vi vill exponera brotten och behöver folks stöd. Det är på grund av de goda avsikterna som kvinnan uthärdar det här." Kvinnan nickade och gick fram till petitionsbordet för att skriva under namnlistorna.


Människor undertecknar petitionen om ett slut på förföljelsen

En asiatisk kvinna sade, "Den här informationen måste få komma ut så att tyskarna får vetskap om människorättsituationen i Kina och kan sätta stopp för barbariet." Hon tog med sig ett tomt petitionsformulär och sade att hon skulle samla namn på sin praktik.

Många uttryckte deras stöd till Falun Gong-utövarnas ansträngningar och uppmuntrade oss att fortsätta.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a34563-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.