Tyskland: Två dagars protester mot brotten som äger rum i kinesiska arbetsläger

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Tyska och kinesiska Falun Gong-utövare protesterade mot organskörd i Kina den 10 och 11 november 2006. I två dagar berättade de för folket i Bremen om de chockerande metoderna som offentliggjordes för allmänheten sex månader sedan: den kinesiska kommunistregimens handel med organ från levande Falun Gong-utövare.

Existensen av “levande organbanker” i straffångläger runt om i Kina bekräftades av en oberoende rapport publicerad av advokaten och förre kanadensiska statsekreteraren, David Kilgour och kanadensiska människorättsadvokaten, David Matas. Rapporten publicerades den 6 juli 2006 i Kanada. Denna rapport beskriver de omfattande och statssanktionerade morden på Falun Gong-utövare, som arresterats och internerats blott på grund av sin tro. Undersökningar i ärendet visade att man inte kan redogöra för organen i mer än 41 000 organtransplantationer sedan 2001 i Kina och dessa organ kan omöjligt ha kommit från dödsdömda fångar.

Det är vida känt att i Kina avlägsnas organ från dödsdömda fångar utan tillstånd från fångarna eller familjemedlemmar. Rapporten bekräftar att Kina skördar organ, inte bara från fångar som ska avrättas, utan också från levande Falun Gong-utövare. Detta görs i hemlighet, brotten är systematiska och pågår i stor skala.

Med tanke på den senaste och ohyggligaste formen av ondska, höll vi två dagars protester. Syftet var att uppmärksamma Bremens invånare och media, så de får vetskap om dessa brott. Lokalborna uppmuntrades att skriva under en petition som uppmanar om ett omedelbart slut på förföljelsen.


Simulering av organskörd i Bremen

En dam från Bremen sade impulsivt: “Jag såg Kinas regering som en regim som kränker mänskliga rättigheter under en lång tid, men jag kände inte till om detta. Att göra handel med någon som detta visar på att förvridet tankesätt.”

Andra dagen protesterade utövare i norra delarna av Bremen i Vegesack. En tidning publicerade nyheter från protesten i den lokala delen. Titeln på artikeln var ”Uppmärksamhet kring en brutal organskörd”.

Som ett annat mål med protesten bad vi folk att stödja vår uppmaning om en undersökande grupp som får obegränsad tillgång och tillgång att utföra en öppen undersökning i Kina. En sådan, Koalitionen för att undersöka förföljelsen av Falun Gong (CIPFG) har bildats och har redan hundratals medlemmar, inklusive läkare, advokater, VIP:s, parlamentsledamöter, senatorer och journalister. Nu är försök på gång att etablera en liten mindre undersökande grupp, med folk från Europa, Asien, Australien och Nordamerika. Denna grupp kommer att besöka Kina och noggrant inspektera slavarbetsläger, fängelser, sjukhus och liknande interneringsinrättningar.

* * *

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a36859-article.html

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.