Den turkiska hemsidan Clearharmony finns nu online

Den turkiska hemsidan Clearharmony är en av 16 språkversioner av den europeiska Falun Dafa-hemsidan Clearharmony, som är skapad och skött av Falun Gong-utövare och fokuserar på att exponera Jiangs politiska grupps brutala förföljelse av Falun Dafa-utövare,samtidigt som man presenterar tankar och förståelse från de som praktiserar Falun Dafa samt rapporterar om spridandet av Falun Dafa genom Europa, såväl som att visa det stöd som Falun Dafa erhåller från Europa och hela världen.

Vårt hopp är att ni ska få en klarare bild om vad Falun Gong är och se sanningen bakom den pågående förföljelsen i Kina

Välkommen att besöka turkiska Clearharmony (http://tr.clearharmony.net)!

Måndagen den 1 januari 2007

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.