Nylansering av den rumänska webbsidan Clearharmony

Den 25 april 2006 lanserades den rumänska webbsidan Clearharmony på: ro.clearharmony.net

Det rumänska Clearharmony publiceras ideellt av Falun Gong-utövare i Europa och har som mål att klargöra fakta om Falun Dafa, ge läsarna förstahandsinformation om förföljelsen mot Falun Gong-utövare i Kina, offentliggöra stödet till Falun Gong över hela Europa, låta läsarna förstå ansträngningarna som de Europeiska Falun Gong-utövarna lägger ner för att stoppa förföljelsen samt fungera som ett forum för utövarna i Europa där de kan utbyta sina tankar och insikter.

Det rumänska Clearharmony ger läsarna tillfälle att lära känna Falun Gong-utövare genom att läsa om deras aktiviteter, deras ord, tankar och idéer. Vi hoppas att webbsidan kan hjälpa det rumänska folket att förstå vad Falun Gong är och sanningen bakom den pågående och mycket brutala förföljelsen i Kina.

Välkommen rumänska Clearharmony!

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a32699-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.