Cao Dong dömdes till fem års fängelse för att ha talat med Europaparlamentets vice ordförande

Falun Dafa-utövaren Cao Dong dömdes den 8 februari 2007 till fem års fängelse av provinsdomstolen i Gansu. Hans så kallade “brott” var “illegalt samröre med en utländsk anti-Kinakraft” och deltagande i ”illegala intervjuer”. Cao Dong överklagar mot dessa orimliga anklagelser.

Inte en enda av Kinas nuvarande lagar nämner ”illegala intervjuer”. Den 21 maj 2006 träffades Cao Dong och Europaparlamentets vice ordförande Edward McMillan-Scott, som hade åkt till Kina för att undersöka fakta om förföljelsen mot Falun Gong. I syfte att försöka rädda sin fängslade fru, vittnade Cao Dong om kränkningarna mot sin frus och andra Falun Gong-utövares mänskliga rättigheter.

Cao Dong påpekade i domstolen att det enda han talade med McMillan-Scott om var sina personliga erfarenheter. Kanske var det dessa fakta som skrämde kkp mest eftersom de faller inom kategorin orättfärdigt våld. Den blodiga förföljelsen mot personer som följer Sanning-Godhet-Tålamod har pågått under så lång tid nu och den är så brutal att den är utan motstycke i historien. Det internationella samfundet är bekymrat. Kkp har dömt Cao Dong mycket hårt på grund av att han förklarat sanningen för det internationella samfundet. Kkp har erkänt: “Enligt ett uttalande från kkp:s centrala 610-byrå kan ‘den [förföljelsen] lättare avslöjas i media om vi dömer Cao Dong i Peking’ och enligt en order från Statliga säkerhetsbyråns 17:e avdelning är det ‘bättre att flytta Cao Dong till Gansuprovinsen (där hans hemstad ligger) där Statliga säkerhetsbyrån kan döma honom,’ …’Om vi tillåter att Cao Dong släpps fri kommer det att utgöra ett hot mot huvudstadens sociala stabilitet’”.

Oberoende kanadensiska utredare har, i synnerhet sedan februari 2007, hittat många starka bevis på kkp:s organstölder från levande Falun Gong-utövare, till sin undersökning. Brotten håller gradvis på att avslöjas inför hela världen. Kkp försöker vilseleda hela världen genom att döma Cao Dong i en hast.

Vi vädjar härmed till alla med sinne för rättvisa som bryr sig om Falun Gong-utövare som förföljs i Kina; fortsätt att fördöma kkp:s brott mot mänskliga rättigheter och stöd Cao Dong och alla internerade Falun Dafa-utövare i Kina. Stoppa förföljelsen nu!

11 februari 2007

Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/12/148803.html
Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/2/16/82734.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.