Cao Dong som anhölls direkt efter ett möte med Europaparlamentets vice ordförande, ställs nu på fredag inför "rätta" i staden Lanzhous domstol, i Gansuprovinsen

Folkets domstol i Gansuprovinsen, ett organ i det Kinesiska kommunistpartiets (KKP) totalitära regim, planerar att ställa Falun Gong-utövaren Cao Dong inför rätta. Den första förhandlingen är schemalagd enligt följande:

Fredag 22 december 2006 klockan 0900.

Plats: Xifengs rättsal, Gansuprovinsens nationella säkerhetsdepartementets avdelning i staden Lanzhou

Överdomare Zheng (förnamn okänt)

Försvarsadvokat Ma Guangjun

Cao Dong träffade Edward McMillan-Scott, Europaparlamentets vice ordförande, den 21 maj 2006 och avslöjade förföljelsen av Falun Gong. Härav arrangerar KKP att pröva honom mot falska anklagelser:

1. Olaga kontakt med en internationell "anti-Kina makt"
2. Olaga samtyckte till att bli intervjuad
3. Olaga offentliggörande av nyheter på Minghui-webbsida
4. Olaga undanhållande och innehavande av Falun Gong-böcker och cd-skivor.

Allt sedan den dagen Cao Dong arresterades efter mötet med Europaparlamentets vice ordförande, Edward McMillan-Scott, har hans föräldrar, svärföräldrar och hans senare frisläppta (från Pekings kvinnoarbetsläger) fru inte fått träffa honom. Cao Dong har varit inspärrad sedan 21 maj, först i Peking och senare i Gansuprovinsens nationella säkerhetsdepartementets fångläger i staden Lanzhou.

Under det här långa halvåret, efter den terrorn som andra utövare har mött i kinesiska fängelser och arbetsläger, kan vi inte ens föreställa oss hur allvarligt Cao Dong har blivit torterad. Vad man kan bedöma från samtalen mellan regimanställda och Cao Dongs familj kan vi säga att KKP försöker använda all sin kraft för att tvinga Cao Dong att ge efter. Om Cao ger efter, kan KKP förneka sina blodiga brott mot Falun Gong-utövare inom det internationella samfundet. De onda tjänstemännen har sagt till Cao Dongs familj många gånger att om Cao Dong skriver ett "ångerbrev", kommer det vara lätt att handskas med det internationella samfundet. De har tvingat Cao Dongs föräldrar och svärföräldrar att acceptera ett videoband och att hjälpa dem att pressa Cao Dong.

McMillan-Scott sade till journalisterna, "Den kinesiska ambassadören sade till mig att orsaken till att Cao Dong arresterades var på grund av att han startade med Falun Gong aktiviteter. Det är propaganda om Falun Gong och är mycket löjligt, eftersom Cao Dong arresterades direkt efter att ett möte med mig - den Europaparlamentets vice ordförande."

Vi uppmanar alla människor med känsla för rättvisa att uppmärksamma Cao Dongs fall och hjälpa till att stoppa förföljelsen.

20 december 2006

Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/12/23/81108.html
Kinesisk version: http://minghui.org/mh/articles/2006/12/21/145162.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.