Myndigheterna på Harbins kvinnofängelse trappar upp förföljelsen med stängare bevakning av Falun Dafa-utövare

Harbins kvinnofängelse i Heilongjiangprovinsen, har sedan november 2006, trappat upp förföljelsen av internerade Falun Dafa-utövare genom strikt övervakning. Fångväktare anvisade alla utövare till cellerna i mitten av fängelset och till den undre britsen. Vakterna började sedan bevaka dem 24 timmar om dygnet och förbjöd dem att recitera Fa och att öva. De rekryterade vanliga fångar från sweatshop, skickade dem i tvåmannagrupper eller ibland i fyramanna grupper för att bevaka varje utövare.

Fångvakterna tillät inte utövare att röra sig fritt, in och ut från cellen. De vanliga fångarna fick order om att hämta mat och diska deras disk. Falun Dafa-utövare fick inte besöka badrummet för att tvätta av sig eller duscha. Fångarna kontrollerade strikt badrummet och de fick endast besöka det under angivna tider. De förbjöd Falun Dafa-utövare att träffa varandra eller att tala med varandra. De fråntog också utövarnas vanliga veckoslutsvila. De tvingade utövare att sitta still mellan klockan 8-20 varje dag. De täckte för vissa cellfönster, för att förhindra utövare att se eller tala med varandra. På natten fanns det en jourhavande vakt för att hindra utövare att recitera Fa eller att öva. Fångvakterna, som försökte genomdriva liknande restriktioner, skapade hundratals ”hindrande bälten” för att binda fast utövarnas händer och fötter till midjan för att begränsa all rörlighet. För att störa utövare från att sova eller att sända upprätta tankar placerade de högtalare i de nya cellerna. Högtalarna kontrollerades direkt av 610-byrån och spelades upp en gång i timmen mellan 7-18. En ansvarig person skötte högtalarna och hade order om att spela dem högt.

I slutet av december 2006 blev utövare anvisade till det nyligen skapade fängelse avdelningen 13 på fjärde våningen i patientbyggnaden för att genomgå tvångs ”transformering”. Fängelse området 13 hade nio rum. I varje rum fanns det två fångar, så kallade ”hjälpare”, en medhjälpare och en fånge. De arbetade tillsammans för att bevaka utövare, tvinga dem att lyssna på förtalande artiklar och titta på video som förtalade Falun Dafa och Lärare Li. De tvingades sitta still mellan klockan 5-19. På natten turades två fångar om att bevaka utövare. Om utövare drack det ”kokta” vattnet som fick, fick de ont i huvudet och kände yrsel och kunde inte sova. När utövare drack kranvatten, var det inget problem. När de använde det ”förgiftade” vattnet för att tvätta sig fick de frossbrytningar även i nästippen. Utövare misstänkte att fängelsemyndigheten använde psykofarmaka som en dold psykisk tortyrmetod för att hjälpa dem att uppnå sitt ”transformerings” målkvot.

Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/29/147836.html
Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/2/14/82673.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.