Norge: Seminariet "yttrandefrihet i Kina" hölls i Stavanger

Den 15 mars 2007 arrangerades seminariumet "yttrandefrihet i Kina" av Amnesty i Stavanger, Norge. Medverkande var bland annat ordförande för Amnestys kinagrupp i Norge, Gerald Folkvord, som talade om censur och yttrandefrihet samt de många svårigheter som människorättsaktivister och trosförsvarare i Kina möter. Falun Gong-utövaren Kari Veseth pratade om förföljelsen av Falun Gong och om hur Falun Gong-utövares organ tas ut medan personen fortfarande är vid liv. De två flyktingarna Li och Dai som övar Falun Gong talade om sina egna erfarenheter av att ha torterats i Kina.

Gerald Folkvord (bilden tagen i Oslo vid en annan aktivitet)

Enligt Gerald Folkvord så är Kina troligtvis det land som har den hårdaste kontrollen och censuren av media och internet. Ledarna i Kina använder alla möjliga metoder för att kontrollera information och folks åsikter. Regimen i Kina har monopol på att definera vad som är ett "hot" för samhället och all kritik som riktas mot regimen kan ses som en attack mot den statliga säkerheten. Ett stort antal människor döms till flera års fängelse eller får till och med dödsstraff för saker som "att störa den allmänna ordningen", "underminera staten", och "förstöra partiets rykte", vilket egentligen kan inkludera vad som helst.

Som exempel använde Folkvord fallet med Bu Dongwei. Bu är en Falun Gong-utövare som i Augusti 2000 satt tio månader i tvångsarbetsläger för att ha skickat en vädjan till regimen om att tänka om angående förbudet av Falun Gong. I maj 2006 arresterades han för att "ha stört den allmänna ordningen". Brottet var att Bu haft böcker om Falun Gong och att han arbetat för den internationella organisationen Asia Foundation. Amnesty behandlar honom som en samvetsfånge och bedömer att han löper stor risk att bli utsatt för tortyr.

Folkvord sade att man i Kina använder media som ett propagandaverktyg för att förtala kritiska röster innan man fängslar dem. Veseth tog som exempel hur den kinesiska regimen iscensatte en såkallad självbränning på Himmelska fridens torg i Peking där man påstod att fem Falun Gong-utövare satte eld på sig själva. Målet var att skapa hat och rättviseförklara användandet av brutal tortyr, förnedring, våldtäkt och annat mot Falun Gong. Över 3000 detaljerade fall har dokumenterats där utövare har dött till följd av tortyr. Det egentliga antalet är dock okänt.

Enligt Veseth anses även avslöjande av organskörden vara ett "hot" mot samhället. Som exempel sändes Falun Gong-utövaren Cao Dong till fem års fängelse för att ha "haft olagliga kontakter med antikinesiska krafter i och utanför Kina" och att han "accepterat olagliga intervjuer". Det Cao gjorde var att träffa vice ordförande i EU, Edward McMillan-Scott, och berätta för honom att han sett hur man interneringscenter tagit Falun Gong-utövares inre organ utan personens/anhörigas medgivande.

Anklagelserna om att den kinesiska regimen stjäl organ från levande Falun Gong-utövare vars kroppar sedan kremeras för att dölja bevisen har bekräftats i publikationen "Bloody Harvesting" (1). Rapporten är skriven av den kanadensiska människorättsadvokaten David Matas och den kanadensiska tidigare parlamentsledamoten och statssekreteraren David Kilgour. Deras slutsats är otvetydlig: "När all information ses tillsammans skapar det en fruktansvärd bild." Mellan 2000 och 2005 utfördes 41,500 organtransplantationer där ingen annan källa än Falun Gong-utövare är trolig. Matas och Kilgour tror att organskörden fortfarande pågår och de betraktar detta som ett brott mot mänskligheten.

Från vänster: Översättaren Hong, Falun Gong-utövarna Li och Dai

Vid slutet av seminariet talade Li och hans fru Dai om sina erfarenheter från de kinesiska arbetslägren. Li förnekades någon rättslig representation och dömdes till fyra års tvångsarbete medan Dai satt i arbetsläger i fem år utan rättegång. Både blev utsatta för mängder av tortyrmetoder. Som exempel tvingades Li att stå upprätt i en liten cirkel ritad på marken i flera dagar i rad och förnekades sömn flera dagar i rad. Dai fick genomlida tortyr med elektriska batonger, blev blind på ena ögat och halvt blind på det andra. Hon berättade även om strikta hälsoundersökningar endast för Falun Gong-utövare där de blev tillfrågade om tidigare sjukdomar i njurar, lever och hjärta. Efter dessa undersökningar träffade hon aldrig mer flera medutövare igen och hon blev chockad när hon, efter att ha kommit ut ur Kina, fått höra om organskördarna och förstod sammanhanget.

Den kinesiska regimen har officiellt förnekat avsöjandet om organskörden och säger att "ingen kommer att tro på en sådan absurd lögn". Nazisterna sade samma sak om sina läger och 1943 vägrade en chefsdomare i högsta domstolen i USA att tro på informationen om förintelsen från en polsk diplomat, han sade: "Jag sade inte att den unga mannen ljuger. Jag sade att det var omöjligt att tro på det han berättar. Det är en skillnad."

Fotnot:

1.Kilgour och Matas rapport "Bloodhy Harvesting" om organskörden finns att hämta på olika språk på: http://organharvestinvestigation.net/

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a39120-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.