Turisterna upptäcker Falun Gong utanför Vasamuseet i Stockholm

Den 29 april 2007 kunde turisterna som besökte Vasamuseet i Stockholm samtidigt för första gången se eller lära sig mer om Falun Gong som övningsmetod. Utövare i Stockholm med omnejd hade samlats vid den populära turistattraktionen för att visa Falun Gongs övningar, ha en utställning om vad kultivering är, samt informera om förföljelsen av medutövarna i Kina och de grymma metoder som det kinesiska kommunistpartiet (KKP) använder. Utövarna berättade för turisterna hur KKP tar organ från levande Falun Gong-utövare för att sälja dem, hur man hjärntvättar utövare, torterar dem och sprider falsk propaganda, samt tvingar på dem stora bötesbelopp för att utplåna metoden och utövarna. Den en åtta år långa förföljelsen visar sig tecken på att Falun Gong nu istället växer och frodas, medan KKP håller på att förinta sig själv i den här förföljelsen. Över 20 miljoner kommunistpartimedlemmar har inom en tvåårsperiod redan deklarerat offentligt att de lämnar partiet.

Det svenska krigsfartyget Vasa som förliste några minuter efter sjösättningen på 1600-talet och därefter bevarades i mycket intakt skick på sjöbotten till dess det bärgades 1961 för att bli ett museiobjekt är ett populärt turistmål. Den här morgonen besökte ett stort antal ryska turister museet och det passerade även turister från Kina, Korea och Japan. Många tog emot information om Falun Gong och de stannade till för att förhöra sig om vad Falun Gong egentligen är. Många förskräcktes över de brutala metoderna under förföljelsen och gav uttryckligen sitt stöd. En del drogs till övningsdemonstrationen och tyckte att platsen för övningarna var fridfull och avslappnande. Många, både svenskar och turister, tog del av utställningen av Falun Gong och den stora Gula banderollen med orden Falun Gong fångade allas uppmärksamhet.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.