Belgien: Introduktion av Falun Dafa på La Lumieres kommunala center i Liege

Den 10 maj 2007 mottog utövarna en inbjudan av att introducera Falun Gong på La Lumieres kommunala center i Liege, Belgien.

Det kommunala centret La Lumiere är ett statligt hälsocenter som är speciellt avsett att tillgodose hjälpbehovet av äldre medborgare med optiska problem. Den kommunala aktiviteten hålls varje vecka för att lära dem hur de kan övervinna svårigheterna i sin livssituation. De lär sig av aktiviteterna och berättar också om livserfarenheter i samhället.

På ”Utställningen om kondition och hälsa” som hölls i Liege i juli förra året, lärde sig personalen från det kommunala centret känna Falun Gong och höll kontakt med Falun Gong-utövare. För en månad sedan arrangerade centret en aktivitet där utövarna kunde introducera Falun Gong och lära ut övningarna. Cirka trettio personer deltog i aktiviteten.

Kamen, en Falun Gong-utövare, försökte förklara övningarna så tydligt som möjligt och sedan hjälpa dem individuellt med rörelserna som inte var korrekt. Andra deltagare frågade ofta om deras rörelser var rätt eller fel och utövarna hjälpte dem alltid. Varje gång en utövare visade en ny övning reagerade folk med varma applåder. När Falun Gong-utövarna frågade om de var för trötta, svarade de med en mun att de ville fortsätta. Utövarna upptäckte efteråt att en äldre gäst i ljusrosa kläder var 100 år gammal.

Två timmar passerade mycket fort. Människorna kände sig lyckliga och avslappnade av att ha gjort övningarna och ville ha Falun Gongs flyers.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a39535-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.