Mästare Li kommer för att undervisa Fa personligen till erfarenhetsutbyteskonferensen i Washington DC (foto)

Mästare Li undervisar Fa
Den 22 juli 2007 hölls den årliga Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferensen i Washington DC i DAR Constitution Hall. Klockan 11 på förmiddagen kom barmhärtige och store Mästare Li till konferensen och undervisade Fa i 35 minuter.

Omkring 4000 utövare från hela världen deltog i den här stora händelsen. Utövare fick en bättre förståelse för deras ansvar att rädda kännande varelser efter att ha lyssnat till Mästare Li's föreläsning.

Under konferensen delade 16 västerländsla och österländska utövare från Europa, Asien och Nordamerika med sig av deras erfarenheter av att studera Fa, höja xinxing, klargöra sanningen och rädda kännande varelser. Konferensen avslutades klockan 17.00.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.