Att flitigt gå vidare tillsammans – utövare delar med sig av sina erfarenheter på 2007 års Fa-konferens i Washington

Den 22 juli 2007 ägde den årliga Fa-konferensen rum i DAR Constitution Hall i Washington. Omkring 4 000 utövare från hela världen deltog på evenemanget.

16 utövare från Europa, Asien och Nordamerika delade med sig av sina erfarenheter av att studera Fa, förbättra xinxing, klargöra sanningen och rädda levande varelser.

Se inåt; från människa till gudomlig varelse

Jia från New York berättade om sina erfarenheter när det gäller att eliminera fasthållandet till sig själv och att se inåt när det uppstår konflikter. Hon sade: “Jag är inte längre rädd för konflikter eftersom jag vet hur man ska hantera dem – genom att se inåt.” Efter att ha sett inåt och ändrat sitt beteende, bad hon om ursäkt till en annan utövare som hon hade haft konflikter med under året innan. Hon delade också med sig av sin förståelse av Fa med den utövaren, vilket bröt isen mellan dem.

Att klargöra sanningen för det dyrbara kinesiska folket

Li från Hongkong hade förklarat sanningen till kinesiska turister på en turistort. På den platsen hade utövare förklarat sanningen för 5 416 kinesiska turister mellan den 8 december 2006 och 12 juli 2007 och på så vis fått dem att gå ur det kinesiska kommunistpartiet (kkp) och dess underlydande organisationer.

Vid ett tillfälle hade en busslast full med kinesiska turister kommit till platsen. Li stod vid bussdörren och klargjorde sanningen. Till sist sade hon till dem: “Ni är alla kineser. Ni som inte vill följa med kkp i fallet har nu chansen att gå ur. Nicka om ni vill gå ur partiet så hjälper jag er och förklarar hur ni ska göra.” Sex personer på de första raderna nickade genast och visade att de ville gå ur. Hon klev av bussen och såg då hur flera personer på de bakre raderna också nickade och pekade på sig själva för att visa att de också ville gå ur.

Att klargöra sanningen för vanliga människor i väst

Peng från Texas berättade om sina erfarenheter när hon förklarade sanningen för amerikanska politiker. Hon stötte på svårigheter när hon förklarade sanningen för en kongressledamot, men lät sig inte nedslås. Med hjälp av stort tålamod och medkänsla fick hon slutligen kongressledamotens stöd och respekt. Hon sade: “Hela tiden kunde jag ana att Mästaren hade arrangerat allting för oss. Vi kommer att nå våra mål så länge vi inte ger upp.”

Nicholas från Washington talade om sina erfarenheter när han förklarade sanningen för politiker. Han sade: “Det händer ofta att jag tänker att det är jag som försöker få någonting från dem. Jag måste sluta upp med vanliga människors tänkesätt. Djupt i sinnet vet jag att det är jag som ger dem något som är oerhört värdefullt. Jag bör bara behandla dem med medkänsla. Jag måste få dem att känna att jag är där för deras eget bästa. Huruvida jag kan uppnå det eller inte beror på min kultiveringsnivå och hur väl jag har studerat Fa.”

Tang från Tyskland berättade om sitt arbete med konstutställningen ”Sanning-Godhet-Tålamod”. Utövare har arrangerat över 80 utställningar i Europa. Introduktionstexterna till konstverken har översatts till dussintalet språk. Hon berättade: “På en utställning var det en västerländsk kvinna som tittade länge på varje tavla. Hon grät. Till sist stod hon och höll en lotusblomma framför Mästare Lis porträtt under en lång stund.”

En kristen, före detta brittisk militär berättade för utövarna att de flesta berömda verk i Europa har en koppling till kristendomen, men att människor kommer att upptäcka att Falun Gong-konstverken kommer att leva kvar för evigt, precis som andra berömda konstverk eftersom de vittnar om en oförglömlig historisk period.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.