Europaparlamentet godkänner en deklaration där man kräver att Eutelsat fortsätter sända NTDTVs signal över Kina

Den första deklarationen som godkändes av Europaparlamentet 2009 var i vilken man kräver att satellitföretaget Eutelsat återupptar sändningarna av NTDTVs signal över Kina. Den 14 januari hade 438 europaparlamentariker undertecknat deklarationen. Eftersom hälften av dem hade undertecknat den gjorde ordföranden för Europaparlamentet den officiell genom att läsa upp deklarationen vid mötet den 15 januari. Det här är den första gången som Europaparlamentet godkänt ett sådant uttalande som har att göra med Kina och det visar på Europaparlamentets inställning gentemot Kinas mänskliga rättigheter och detta är av stor historisk betydelse.

Den 14 januari trotsade supporters av New Tang Dynasty TV (NTDTV) och Falun Gong-utövare snöfallet och stod mittemot Europaparlamentet med banderoller som bar orden "Tack alla parlamentariker för ert stöd till NTDTV". Folksamlingens framhärdande i snön den här dagen rörde flera av parlamentarikerna.

Clearharmonys reporter intervjuade dem som ville att NTDTVs signal skulle återupptas över Kina. Organisatören Hu sade, "I sex månader har Eutelsat haft NTDTVs signal avstängd, vi har haft flera aktiviteter framför Eutelsats kontor och Europaparlamentet och det har förändrat situationen en hel del. Vissa parlamentariker som först inte förstod vad som pågick ändrade efter ett tag sin attityd. Vi bad parlamentarikerna om stöd till en återupptagning av NTDTVs sändningar över Kina så att fastlandskineserna ska få möjlighet att se NTDTVs program igen så fort som möjligt. De som sitter bakom mig vill samma sak. Vi hoppas på att kunna vara rättvisans röst."

En tysk parlamentariker sade, "Jag ser Kina som en viktig partner till den europeiska unionen. Kina måste dock följa de allmänna normerna - respektera mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter tillhör alla, vare sig de är från väst eller öst. Det finns bara en allmän mänsklig rättighet och frihet. Det är bara när Kina rättar sig efter den normen som det kan bli en värdig partner att ha en jämbördig dialog med internationellt."

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a47621-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.