Bulgarien: Den första konferensen för erfarenhetsutbyte i Balkan har hållits i Sofia

Den 24 maj 2009 samlades Falun Dafa-utövare från alla länder på Balkanhalvön såväl från Österrike, Tyskland, Spanien och USA i Bulgariens huvudstad Sofia för att hålla den första Falun Dafa-konferensen för erfarenhetsutbyte.

I inledningen av konferensen sände utövare upprätta tankar för att få ett slut på förföljelsen av Falun Gong-utövare i Kina som nu pågått i över tio år. Utövarna i Kina förföljs av det kinesiska kommunistpartiet (KKP) med tortyr och olaglig internering i arbetsläger, fängelser och KKP har till och med en bank med levande organ från Falun Gong-utövare i syfte att använda dem vid transplantationer.

En utövare från Rumänien delar med sig av de insikter han fått under kultiveringen av Falun Dafa En utövare från Serbien delade med sig av sina erfarenheter vid konferensen i Sofia

Gruppfoto efter Fa-konferensen

Femton utövare från Grekland, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Kroatien, Turkiet, Spanien och andra länder delade med sig av de erfarenheter de fått när de kultiverat sig efter Falun Dafa

En utövare från Bulgarien delade med sig av sin förståelse och sina erfarenheter av att marknadsföra föreställningen Shen Yun i Europa för allmänhet och kulturvälden. De organiserade också en grupp bulgarer så att de kunde åka och se föreställningen i Wien.

En utövare från Spanien berättade hur hon började att utöva Falun Dafa och vilka problem hon mötte som nybörjare. Hon delade dessutom med sig hur hon kämpade med dina dåliga vanor och fasthållanden, när hon erfor fördelarna med att utöva Falun Dafa introducerade hon metoden till andra.

En utövare från Serbien delade med sig hur han använder principerna Sanning, Godhet och Tålamod i sitt dagliga liv och hur hans liv ändrades till det bättre efter att han började att utöva Falun Gong.

Efter den lyckade Fa-konferensen samlades utövarna från de olika länderna för att dela med sig av fler erfarenheter och diskutera kommande projekt på Balkanhalvön

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a49332-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.