Kanada bildar parlamentarisk Friends of Falun Gong-grupp

Parlamentsledamoten Bill Siksay, förste ordförande för den nybildade gruppen, Parliamentary Friends of Falun Gong, talade vid Ottawas Fackelstafett för mänskliga rättigheter (Human Rights Torch Relay) på Parliament Hill i maj 2008.(Foto: Samira Bouaou / The Epoch Times)
En grupp med senatorer och ledamöter från det kanadensiska parlamentets alla partier är oroade över motgångarna som möter utövare av Falun Gongs andliga disciplin. Nu har de grundat en parlamentarisk vänskapsorganisation för att hantera dessa frågor.

Parliamentary Friends of Falun Gong (PFOFG) är den första grupp med parlamentariker i världen som fokuserar på att stödja utövare av meditationsmetoden. Falun Gong kallas även Falun Dafa och har en omfattande moralisk undervisning. I drygt tio års tid har Falun Gong-utövare i Kina lidit av kommunistpartiets förföljelse.

- Vårt första mål är att försäkra oss om att parlamentarikerna blir bättre informerade om frågor med anknytning till Falun Gong, sade Bill Siksay, ordförande för PFOFG.

- Ett av de viktigaste syftena med [PFOFG] är att befrämja respekt för grundläggande mänskliga rättigheter i Kina.

Rapporter från FN, statliga organ, människorättsorganisationer och oberoende utredare runt om i hela världen innehåller åskådlig grafisk redovisning av tortyr och samstämmiga studier som ger detaljerade bevis på statligt iscensatta organstölder från fängslade Falun Gong-utövare; organ som använts i en olaglig organhandel.

Falun Dafa introducerades i Kina 1992. Metoden baserar sig på principerna om "Sanning, Godhet, Tålamod" och blev snabbt mycket populär tack vare dess fördelar för fysisk och psykisk hälsa. 1999 fanns det enligt regeringens beräkningar 70 till 100 miljoner utövare i Kina. Det var precis innan den totalitära regimen inledde en massiv kampanj för att "utrota" Falun Gong.

Siksay sade att gruppens första steg är att ha ett möte med Falun Dafa Association of Canada (FDAC).

Framtida verksamhet kan omfatta sponsring av program och evenemang med FDAC på Parliament Hill, såsom det forum som hölls den 27 maj om Kinas mänskliga rättigheter. Forumet arrangerades av parlamentsledamoten Scott Reid, en styrelsemedlem i PFOFG.

– Vi är mycket glada över att höra att denna grupp har bildats. Den oro som parlamentarikerna känner är en stark indikation av ärendets betydelse. Detta kommer att sända ett uppmuntrande budskap till utövare av Falun Gong i Kina, sade FDAC:s ordförande Li Xun.

Även för tio år sedan tog Kanada en ledande position i att offentligt fördöma förföljelsen. Kanada lämnade in en officiell protest till det kinesiska utrikesministeriet strax efter att massarresteringar och häktning av utövare började den 20 juli 1999, vilket rapporterades av The Globe and Mail.

På ett möte om mänskliga rättigheter mellan Kanada och Kina i november samma år sade Raymond Chan, dåvarande statssekreterare för Asien-Stillahavsområdet, att hans delegation skulle ta upp "specifika frågor som rör religionsfrihet och grundläggande rättigheter samt rapporter om misshandel av Falun Gong-utövare”.

Kanadensisk media rapporterade att Falun Gong var det tredje vanligaste ämnet i korrespondensen till premiärministerns kansli år 2005.

En rapport från det amerikanska utrikesdepartementet (2008) sade att utländska observatörer uppskattade att minst hälften av alla fångar i Kinas 250 000 arbetsläger var Falun Gong-utövare.

Parlamentarikernas ansträngningar och kanadensarnas oro under åren har lett till frigivning av utövare i Kina och förmått de tidigare premiärministrarna; Jean Chrétien och Paul Martin att ta upp frågan om förföljelsen med kinesiska ledare.

Falun Gong har fått fortsatt stöd i Kanada trots den kinesiska ambassadens och konsulatets ständiga försök att förtala Falun Gong. Deras viseringskontor har öppet visat material med hatpropaganda, man har kontrollerat kinesiskspråkig media för att vända opinionen mot metoden och pressat kanadensiska tjänstemän att inte stödja utövare.

Dock kan effekterna av sådana åtgärder inte ignoreras.

Parlamentsledamoten Scott Reid (2:a från höger), ledaren för Parliamentary Friends of Falun Gong och ordförande i det parlamentariska underutskottet för internationella mänskliga rättigheter, var värd för ett forum om Kinas mänskliga rättigheter den 27 maj 2009, på Parliament Hill i Ottawa. (Samira Bouaou / The Epoch Times)
– Det har alltid varit uppenbart för mig att det finns betydande missförstånd om Falun Gongs metod, sade Siksay.

Han sade att om hans kollegor har erhålligt bra information och är medvetna om de viktiga frågorna som rör metoden.

- Jag kan inte se att det här inte kommer att påverka regeringspolitiken.

Parliamentary Friends of Falun Gong:s grundare består av två senatorer och arton ledamöter från samtliga partier som är representerade i parlamentet.

Liberalen Borys Wrzesnewskyj och Stephen Woodworth från det konservativa partiet är vice ordföranden. De verkställande ledamöterna omfattar också nydemokraternas Peter Julian och Don Davies, de konservativas Scott Reid, Rob Anders och senator Consiglio Di Nino, och Diane Bourgeois från Bloc Québécois. Siksay är en NDP-medlem.

Di Nino initierade idén om PFOFG sex månader sedan.

Wrzesnewskyj har introducerat en proposition från en privat medlem för att bekämpa den internationella underjordiska handeln med mänskliga organ och andra kroppsdelar. Han utarbetade propositionen delvis till följd av en kanadensisk rapport, ”Bloody Harvest”, från 2006-2007, som styrker bevis på att den kinesiska regimen har dödat tiotusentals Falun Gong-utövare och avlägsnat organ för att användas i lukrativa transplantationsoperationer.


"Bloody Harvest" skrevs gemensamt av den internationellt kände människorättsadvokaten David Matas och David Kilgour, före detta statssekreterare för Asien-Stillahavsområdet.

Det konservativa partiets viceordförande, Scott Reid, introducerade 2002 en motion som antogs enhälligt i parlamentet. I motionen uppmanades dåvarande premiärministern Chrétien att begära den dåvarande kinesiske ledaren Jiang Zemin att frige tretton fängslade utövare med kanadensiska familjeband.

Motionen som sponsrades av den nuvarande internationella handelsministern Stockwell Day, ledde till frigivning av åtta utövare inom ett år.

Irwin Cotler, medlem i PFOFG, är det liberala partiets särskilda ombud för mänskliga rättigheter och internationell rättvisa. Som frivillig rådgivare hjälpte han att rädda två Falun Gong-utövare med flyktingstatus i Kanada, vilka fängslats i Kina för sin tro. Zhang Kunlun, en känd konstnär i Kina och Lin Shenli återvände båda till Kanada efter att ha blivit befriade.

"Kanadensare som utövar Falun Gong har bett om vår hjälp", sade Woodworth i ett pressmeddelande. "Det minsta parlamentarikerna kan göra är att stå upp för mänskliga rättigheter när man ber dem att göra det."


Källa: http://www.epochtimes.se/articles/2009/11/01/18068.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.