60-åriga Lai Jiamiao avlider i Shaoguans fängelse

Namn: Lai Jiamiao (赖佳淼)
Kön: Man
Ålder: 60
Adress: Jiaoling län, Meizhou stad, Guangdongprovinsen
Yrke: Småföretagare
Avliden: 27 november 2009
Senast arresterad: December 2007
Senaste platsen för internering: Shaoguan City Prison (韶关监狱)
Stad: Shaoguan
Provins: Guangdong

Omkring klockan 10 den 27 november 2009 fick Lai Jiamiaos familj ett telefonsamtal från Shaoguans fängelse och det meddelade att Lai var mycket sjuk men de bad inte familjen att besöka honom. Bara tre timmar senare, vid 13-tiden den 28 november 2009, ringde fängelset igen och sade att Lai var död. Lais familj rusade till fängelset och begärde en obduktion. Fängelset vägrade och eftersom det var lördag sade de, ”Det finns ingen som kan göra det på helger.”

Lais anhöriga fördömde fängelset för att ha torterat honom och för att de inte meddelat familjen om hans tillstånd tidigare och att detta resulterat i Lais död på fängelset. De anhöriga krävde att familjen skulle få bli kompenserade med 30 000 yuan. Fängelset svarade att det inte fanns någon som arbetade på helger men de såg till att Lais son, Lai Jianfeng, inte gick med på en obduktion, och att de endast skulle betala hans familj 20 000 yuan. De kremerade kroppen den 30 november 2009. Den 2 december 2009, förde Lais familj askan tillbaka hem till Jiaoling. På hela den här tiden meddelades aldrig hustrun, Lin Xingru, som även hon är en utövare och för närvarande fängslad.

Lai och hans hustru var framgångsrika småföretagare i Meizhou. Lai hade tidigare flera sjukdomar, bland annat högt blodtryck och diabetes. 1997 när han började att utöva Falun Gong och följa principen Sanning Godhet Tålamod, försvann sjukdomarna. Under de tio åren av förföljelse delade han med sig med andra hur Falun Dafa räddats hans liv och paret arresterades många gånger.

I januari 2000 gjorde Lai och hans hustru övningarna utomhus och arresterades och fängslades i Jiaolings interneringscenter. Lin Xingru fördes till Guangdongprovinsens tvångsarbetsläger för kvinnor, medan Lai spärrades in på ett hjärntvättcenter.

Sedan 2005 har Lai och hans hustru inte kunnat återvända till deras hem. De har låtit familjen sköta deras affärer och själva bodde de i Shenzhen. I maj 2006 arresterades fru Lin och spärrades in när hon delade ut foldrar med information om förföljelsen. Hon inledde en hungerstrejk i 25 dagar och när hennes tillstånd var kritiskt, släpptes hon.

I december 2007 fann poisen deras bostad i Shenzhen. Polisen genomsökte bostaden och arresterade paret. 2008 dömdes de till vardera tre års fängelse. Lai spärrades in i Shaohuans fängelse och hustrun, Lin, hålls fortfarande fången i Guangzhous kvinnofängelse. När Lai avlidit fick inte Lin ens vara med på begravningen eller se hans kropp en sista gång.

Qiu Jianxiang, Jiaoling County 610 Office chair: 86-753-7862098/7888338, 86-13750501338/13322666338 (Cell)
Qiu Xinqiang, Jiaoling County 610 Office deputy chair: 86-753-8121388/7888396, 86-13750501368 (Cell)
Dai Junsheng, Jiaoling County CCP Political and Judiciary Committee secretary: 86-753-7860715, 86-753-7871686 (Office), 86-753-7884922, 86-13923029138 (Cell)
Lai Shifeng, Domestic Security Division chief: 86-753-7182216/7873012, 86-13825975813 (Cell)
Huang Tao, Jiaoling County Police Department director: 86-753-7878832/7182881, 86-13823813691 (Cell)
Lin Jianxiong: Jiaoling County commissioner: 86-753-7860082, 86-13509097198 (Cell)

Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2009/12/11/113055.html
Kinesisk version: http://minghui.ca/mh/articles/2009/12/9/214094.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.