Wang Huimin har avlidit som följd av förföljelsen

Namn: Wang Huimin (王慧敏)
Kön: Kvinna
Ålder: 63
Adress: Staden Jilin, Jilinprovinsen
Yrke: Okänt
Avliden: 3 januari 2010
Senast arresterad: oktober 2008
Senaste platsen för internering: Staden Jilins interneringscenter
Stad: Jilin
Provins: Jilin

Wang Huimin började utöva Falun Dafa 1994. När hon blivit utövare ansågs hon vara omtänksam mot andra och en god person. Hon lovordades av anhöriga, vänner och grannar. När hon börjat utöva försvann flera av hennes krämpor. Trots att Wang var en god person behandlades hon illa och torterades i tio år. Wang avled i sitt hem den 3 januari 2010 efter många år av övergrepp.

Den 20 juli 1999 började KKP att förfölja Falun Gong-utövare. Eftersom Wang var en lokal assistent åkte grannkommittén hem till henne för att tvinga henne att ge upp utövningen. Hon vägrade bestämt. I oktober 1999 åkte hon till Peking för att vädja för Falun Gong och dömdes då som följd till ett års tvångsarbete. Under den här tiden torterades hon både fysiskt och psykiskt. När hon återvänt hem fortsatte man att trakassera och övervaka henne.. Hon tvingades att lämna hemmet för att undvika förföljelse.

2002 arresterades Wang av polis från Jilin och statens säkerhetsbyrå och dömdes till sju års fängelse. Under den här tiden torterades hon till dess hon inte kunde gå. Hon fördes senare hem på bår.

I oktober 2002 började polisen att arrestera Falun Gong-utövare för att det var den sextonde KKP-konferensen; över fyrtio utövare arresterades. Utövarna spärrades in på ett interneringscenter och man höll en hjärntvättsklass för att ”omvandla” dem. Wang stod fast vid sin utövning och inledde en hungerstrejk i elva dagar i protest mot förföljelsen samtidigt som hon krävde att omedelbart släppas. Inga av de fyrtio utövarna ”omvandlades”.

Under de olympiska spelen 2008 tillsattes polis för att trakassera Wang. Hon fick inte gå ut och tog då tillfället att informera dem som övervakade henne om sanningen om Falun Gong och förföljelsen.

I oktober 2008 åkte Wang och några andra utövare till Jiutai tvångsarbetsläger. De omringades av polisfordon. Wang och två andra utövare ropade ”Falun Dafa är bra” och polisen drog dem i håret och sparkade dem. De arresterade Wang och de andra utövarna; de hölls fångna i Jiutais häkte i sex dagar.

Staden Jilins 610-kontor, polis och säkerhetsavdelning har torterat och trakasserat utövare. Som följd har Wang och hennes familj utstått enorm press och familjen har nästan brutit samman. Under de senaste tio åren har Wang arresterats över tio gånger och arresterats lika många gånger, samt torterats mycket svårt. Vid två tillfällen blev hon slagen så hårt att hon blev medvetslös. Wang skadades både fysiskt och mentalt, hennes hälsa försämrades och hon kunde till sist varken äta eller sova. Hon avled den 3 januari 2010.


Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/2/7/114481.html
Kinesisk version: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/17/216415.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.