Österrike: Informationsdag om Falun Gong i staden Linz

Den 29 maj höll Falun Gong-utövare från Österrike en informationsdag i staden Linz, för att avslöja KKP:s brutala förföljelse i Kina samt informera om vad Falun Gong är, för allmänheten.

Folk tittar nyfiket på informationstavlorna

De skriver under petitionen som fördömer förföljelsen

Många människor stannade vid utövarnas monter. De skrev under petitionen och uttryckte sitt stöd för Falun Gong. Några av dem tog del av den tyska versionen av Nio Kommentarer om Kommunistpartiet.

Under de närmaste månaderna kommer utövare i Österrike att ha ett antal informations dagar om Falun Gong och förföljelsen i olika städer.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a53459-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.