Falun Gong-utövare torteras hejdlöst i kvinnofängelset i Jinanprovinsen

Kvinnofängelset i Jinanprovinsen beordrar fångar att med brutala metoder försöka få fängslade Falun Gong-utövare att sluta utöva. Offren tvingades vara tysta under misshandeln, de fick inte spotta ut blod från munnen och tvingades svälja sina utslagna tänder.

Fängelset satte samman en grupp för att försöka få utövare att sluta utöva
Falun Gong. Gruppen bestod av vakterna Xu Yumei, Xie Yanqin, Sun (förnamnet okänt), Li (förnamnet okänt) och fångarna Qiu Xiuxin, Han Fuxiang, Liu Xiuyun, Zhou Aiying och andra. En del utövare vägrade att bära fängelsekläder, eftersom det skulle vara som om de gjort sig skyldiga till något brott, vilket de inte hade, och därför vägrade de bära fängelsekläder. Som ett resultat av detta, blev de slagna och sparkade av de andra fångarna, de släpades i håret, och man lämnade dem blåslagna med blodiga ögon och näsor. Slutligen slet de av dem kläderna och förödmjukade dem.

Då en utövare vägrade att skriva på "tre uttalanden", hoppade ett halvt dussin fångar på henne och slog henne. I de fall då tänder blev utslagna på utövaren så tvingade fångarna henne att vara tyst, inte spotta ut blodet från munnen och att svälja tänderna. Om blod föll på marken, drog fångarna henne i håret, knuffade ner henne på marken och tvingade henne att slicka upp blodet. Dessutom straffades hon genom att bli slagen över 200 gånger i ansiktet, eller bli slagen med en bok eller med skor, samt andra föremål tills förövarna blev trötta.

Fångarna satte fast lappar med ord som smutskastade Falun Gong på utövares kroppar och slog de utövare som tog bort lapparna.

Vakterna och fångarna ändrade sin strategier som de använde mot utövare, fler gånger. De tillät inte utövare som gjorde motstånd att använda toaletten, tala, ha ögonkontakt med andra utövare eller att äta vid bordet. Innan utövarna fick sova på kvällen var de tvungna att säga "Sov på kommunistpartiets säng. Kommunistpartiet är bra."

Vakten Xie Yanqin besvarade en utövares klagomål om övergreppen, " Att slå och skälla ut dig är till din egen fördel". "Detta är ett fängelse och fängelset har en kvot på antalet döda fångar. Att slå dig tills du dör spelar ingen som helst roll"

Utövaren skickade sedan in ett klagomål angående fängelsets övergrepp till åklagarämbetet i Jinanprovinsen i september 2008. Fängelsets administrativa avdelning beordrade fången Qiu Xiuxin och andra fångar att skriva till åklagarämbetet och misskreditera utövaren. Samtidigt uppmanades de intagna att misshandla utövare för att få reducerade fängelsestraff då de samarbetade med fängelset.

Efter att gruppen av förövare upplöstes, tog förföljelsen en annan form. Utövare fick tvångsarbete istället. Vakterna beordrade fångar att slå utövare som gjorde motstånd. Deras ryggar var blodiga efter att ha blivit släpade längs marken. Några utövare svimmade medan de arbetade. Andra som fortfarande gjorde motstånd blev inlåsta i isoleringsceller.

Engelsk version: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/6/30/118256.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.